Daglig leder Rolf Johnny Nilsen i Hammerfest Entreprenør (t.v.) og rådmann Leif Vidar Olsen i Hammerfest kommune gleder seg over at ny skole skal bygges.

Veidekke bygger verdens nordligste BREEAM-bygg

Veidekke Entreprenør og datterselskapet Hammerfest Entreprenør har fått i oppdrag å bygge nye Baksalen skole i Hammerfest.

Skolebygget blir første offentlige bygg nord for Trondheim med BREEAM miljøsertifisering. Oppdraget er en totalentreprise verdt 202 millioner kroner ekskl. mva.

Den nye Baksalen skole skal bygges ved siden av den eksisterende Baksalen skole, og det nye bygget blir på nær 6.800 m 2 inkludert idrettshall. Skolen dimensjoneres for å være en to-parallell skole med inntil 425 elever fra første til syvende trinn, inklusive en innførings­klasse med inntil 25 elever og base for alternativ opplæring for mellom 3 - 5 elever. Skolebygget skal inneholde ordinære klasserom, grupperom, spesialrom (musikk, mat og helse, kunst og håndverk), bibliotek, kantine og idretts-/flerbrukshall med garderober.

Byggearbeidene skal utføres av Hammerfest Entreprenør sammen med Veidekkes øvrige entreprenørvirksomhet i Nord, mens Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg er involvert med levering og montering av betongelementer til bygget. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med alle involverte parter og med bruk av planleggingsverktøy som LEAN og BIM.

Kontrakten omfatter i tillegg en opsjon på en fire-avdelings barnehage som skal bygges i den gamle Baksalen skole. Opsjonen omfatter forprosjekt og gjennomføring der byggearbeidene skal starte opp straks den nye skolen er ferdig og avsluttes høsten 2018.

- Dette er et viktig prosjekt for Hammerfest og det er viktig for Veidekke i Nord. Vi er stolte og takknemlige for å ha blitt valgt til entreprenør, og ser nå frem til endelig å komme i gang med byggearbeidene. Vi gleder oss spesielt over å få bygge dette grensesprengende miljøbygget helt nord i Finnmark, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør Nord.

Byggearbeidene starter opp nå i april, og skolen skal være ferdigstilt høsten 2017.

Ill. Spinn arkitekter