Tunnelverdenen på plass i Bergen

Denne uken skal Norge og Bergen være vertskap for hele verdens tunnelbransje. Da kommer over 1.600 personer til Vestlandets hovedstad for å diskutere kompliserte prosjekter, problemstillinger og teknisk innovasjon - og ikke minst se på hvordan fremtiden ser ut for arbeid i og med tunneler.

World Tunnel Congress (WTC) er et årlig arrangement som skjer i regi av The International Tunneling and Underground Space Association (ITA) med Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) som arrangør. Man kan ikke annet enn å bli imponert over hva de mange tilknyttet den aktive bransjeforeningen NFF har fått til, og ikke hva de skal arrangere i Bergen denne uken. Her er det en rekke ildsjeler som hvert eneste år legger ned hundrevis av timer for arbeid i og rundt foreningen og hva den står for. Dette har gjennom mange år opplagt løftet kompetansen til hele den norske tunnelbransjen og er en meget viktig institusjon i utviklingen av hele den norske anleggsbransjen.

Man må huske på at dette i all hovedsak er arbeid som utføres av ellers travle karrieremennesker, men man bruker også av sin fritid til å promotere og bygge opp norsk tunnelteknologi. Blant annet derfor er også norsk tunnelbransje helt i verdenstoppen, ikke minst innen drill & blast-metoden. Her er det opp gjennom årene gjort mye banebrytende arbeid fra det norske miljøet – som på mange måter også har endret måten man bygger tunnel på. Det betyr at den norske tunnelbransjen har vært ledende i sitt felt gjennom flere år, noe den fortsatt er. Men det er også mange rundt om i verden som tilegner seg mye kunnskap rundt effektive måter å drive tunnel på, så det er viktig for den norske bransjen hele tiden å komme med nye og innovative løsninger.

Man kan trygt fastslå at hele verdens tunnelkompetanse er samlet i Bergen disse dagene, og dette er det viktig for den norske bransjen å utnytte. Få andre land har den aktiviteten i anleggsbransjen som vi kan vise til i Norge om dagen, og dette betyr at det er mange spennende prosjekter på gang og under planlegging. Dette gjelder innen både vei og bane – og ikke minst skal vi bygge en meget spennende skipstunnel. Dette er prosjekter som opplagt også interesserer utenlandske aktører, noe vi helt sikkert vil merke på WTC i Bergen. Det er også en rekke gjennomførte prosjekter i Norge som burde fange interesse hos de mange utenlandske besøkende - og flere vi helt sikkert også bruke muligheten til å ta disse i nærmere øyesyn.

Det er ikke første gang WTC blir arrangert i Norge, det skjedde også i Oslo i 1999 - men arrangementet nå er større og treffer bredere. Ved siden av mange hundre utenlandske gjester vil også en rekke norske fagfolk være til stede i Bergen disse dagene. Her er det viktig å bruke muligheten dette gir til å hente inspirasjon og knytte kontakter. Norsk tunnelbransje burde ha store muligheter til å lykkes også med sin brede kunnskap i utenlandske eventyr.