Utkikkspunktet ut i Nidelva Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Trondheim kan bli et bylaboratorium for trebruk

Byplansjef Hilde Bøkestad mener det ligger et potensial i å løfte fram innovativ bruk av tre som ambisjon både for byintegrert campus og byutviklingen langs Kunnskapsaksen i Trondheim.

– Det vil kunne gi byen en unik karakter internasjonalt, generere ny virksomhet og skape et visjonært bylaboratorium som forener kunnskap, næringsvekst og byutvikling, sier Bøkestad.

Byplansjefen sier Trondheims viktigste fortrinn er kunnskapsmiljøene med NTNU og Sintef i spissen, og trekker fram Trondheims mer enn tusenårige historie som treby. - Dersom man evner å bruke kunnskapen aktivt til å utvikle treteknologien videre inn i framtida, vil Trondheim kunne styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon som teknologiby, sier hun.

- I disse dager utredes muligheten for et samlet by-integrert universitetscampus, samtidig som det legges til rette for store byutviklingsområder sørover langs Kunnskapsaksen fra Elgeseter , via Tempe til Sluppen. Slike sammenfallende prosesser skjer ikke ofte i en bys historie, og det ville vært spennende om innovativ bruk av tre kunne vært en del av utviklingsstrategien for universitetet og teknologimiljøene i byen. Det ville bidratt til å gi byen en unik karakter som trolig vil kunne vekke internasjonal oppsikt. Pir II arkitekter har allerede satt et anslag gjennom det nye kontorbygget til Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som vant WAN-prisen (World Architecture News) for beste trearkitektur i 2013 og den nasjonale TREprisen 2014 gikk til Brendeland og Christoffersen arkitekter, opplyser Bøkestad.

Trondheim som kraftsentrum

Trondheim utdanner om lag halvparten av alle sivilarkitektene og de fleste sivilingeniørene i Norge. Byen har et stort forsknings- og utviklingsmiljø innen materialteknologi, byggeteknikk og arkitektur. Trondheim har en nasjonal posisjon som historisk treby og har lange tradisjoner innen bruk av tre som materiale, også i moderne tid. Det er derfor naturlig at byen er vert for den store nordiske trebyggkonferansen, Forum Holzbau Nordic 24. til 26. september i år. Konferansen samler ulike aktører fra Norden, Europa og Canada for å diskutere ny kunnskap og dele erfaringer med bruk av tre i urbant byggeri.

- Jeg tror at Trondheim har det som skal til for å skape et nytt kraftsentrum i spenningsfeltet mellom byens historie og dens framtid med bruk av tre, sier hun, og gleder seg til å vise fram byen til eksperter og entusiaster på bruk av tre fra inn- og utland som kommer på konferansen.

Kommunen som pådriver i bredt samarbeid

Byplansjefen mener det offentlige, næringslivet og kunnskapsmiljøene er gjensidig avhengig av hverandre og må jobbe på lag for at Trondheim skal opprettholde sin posisjon som Norges fremste teknologiby.

­- Kommunen bør være en pådriver for samarbeid, og bruke sine virkemidler aktivt for å bidra til at kunnskapsutvikling og innovasjon er en naturlig og integrert del av byutviklingen. Innovativ bruk av tre kan være en type felles satsing som kan gi retning og synergi.

Tre og byutvikling

- Bærekraftig byutvikling handler mye om å få folk til å benytte mer av sin tid der de bor. Bydelssentrene bør utvikles slik at innbyggerne får dekket sine daglige behov lokalt, lett tilgjengelig til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk. Det bør legges vekt på å gjøre bydelssentrene attraktive og menneskevennlige slik at folk ønsker å oppsøke dem og har lyst til å bidra inn i og ta vare på nærmiljøet sitt. Økt bruk av tre vil kunne bidra til å øke attraktiviteten dersom det gjøres på en god måte, sier Bøkestad.

- Tre er et miljøvennlig materiale som det er lett å jobbe med, som oppleves varmt og innbydende og gir muligheter for en mengde ulike uttrykksformer som skaper identitet og eierskap. Tre kan brukes både inne og ute, i små og store anlegg og kan enkelt gjenbrukes og resirkuleres. Dessuten er tre et av flere viktige virkemidler for å redusere klimautslipp, noe Trondheim kommune er seg bevisst ved bruk av tre i egne byggeprosjekter, sier hun.

I tillegg til å utvikle gode bydelssentra, er Trondheim kommune opptatt av utviklingen i Midtbyen.

– Sentrum i byer er kompliserte byutviklingsarenaer. Midtbyen har en unik barokk byplan, Nidarosdomen som tyngdepunkt omrammet av umistelige kulturmiljø bestående av brygger, paléer og bygårder – de fleste bygget i tre. Samtidig er Midtbyen i endring blant annet som følge av økt internetthandel og konkurranse fra omliggende kjøpesentra. Det er viktig at Midtbyen opprettholder sin attraktivitet som et mangfoldig, levende og identitetsskapende bymiljø, sier hun.

- Tre som materiale er en fellesnevner både når man ser på den historiske bygningsmassen som kunnskapsbase og historiefortellende kulturarv, men også når det tilføres nytt som moderne rammer om folks liv enten de velger å bo, jobbe eller besøke Midtbyen. Det er få byer som har en slik spennvidde innenfor trearkitektur som Trondheim. Det er det verdt å ta vare på og videreutvikle, sier byplansjefen.