Statsbygg planlegger nytt vikingmuseum

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å starte planleggingen av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Oppdraget omfatter i første omgang utvikling av et skisseprosjekt for vikingtidssamlingen.

- Vi har de største samlinger av skip og gjenstander fra vikingtid i verden, og et forsknings- og formidlingsmiljø av høy internasjonal standard og ønsker oss derfor verdens flotteste vikingtidsmuseum, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Samlet bruttoareal for det nye museumsanlegget vil være på 11.960 m2, hvor ca . 9300 m2 utgjør nybygg. Nåværende Vikingskipshus, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, vil være en sentral del av den samlede arkitektoniske løsningen. Det nye anlegget vil bli tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy.

Det nye museumsanlegget vil blant annet inneholde:

• Nåværende vikingskipssamling

• Ny og utvidet vikingtidsutstilling

• Arealer for særutstillinger

• Arealer for uteutstillinger og «utomhusaktiviteter»

• Arealer for utstillingsproduksjon og gjenstandsbehandling

• Kafe/restaurant med uteservering

• Auditorier

• Større butikk

• Arealer tilpasset aktiviteter for skoleklasser

• Infrastruktur for moderne, interaktiv formidling

• Større fellesarealer/vrimlearealer, garderober m.v.

Nye utstillinger

Arbeidet med nye utstillinger og utstillingskonsepter vil ha sitt grunnlag i Kulturhistorisk museums visjoner for utstillinger og formidling .

Det vil også være forankret i museets egen forskning, og på den nyeste kunnskap og verdensledende forskning om vikingene og deres liv.

Prosjekteringskonkurranse

I løpet av høsten 2014 vil Statsbygg utlyse en prosjekteringskonkurranse for oppdraget. Premissene for konkurransen er under utarbeidelse og kvaliteten på løsninger for det nye anlegget vil bli lagt stor vekt på. Parallelt vil det utarbeides en reguleringsplan i samarbeid med planmyndighetene i Oslo kommune. Før igangsetting av detaljprosjektering , må det foreligge en endelig politisk beslutning om realisering av byggeprosjektet.

-Vi gleder oss over dette oppdraget og ser frem til gjennomføring av et spennende museumsprosjekt i nært samarbeid med Kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.