Statsbygg flytter klimagrenser

Bygg står for mer enn en tredel av alle klimagassutslipp. For å møte klimakrisen, må byggebransjen tenke nytt, strekke seg lenger, og det raskt. Derfor går Statsbygg foran og reiser et nytt bygg i Hedmark som vil være miljøledende internasjonalt.

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Det har skjedd mye bra i norsk byggebransje de siste årene når det gjelder å ta miljøhensyn. Kompetansen er blant annet hevet for å møte nye krav om redusert energibruk. Men fortsatt er bransjen preget av mangel på nytenkning og miljøambisjoner. Norge har forpliktet seg til kraftige utslippskutt. Vi må endre måten vi bygger på – nå!

Kutt, kutt, kutt!

Statsbygg har derfor som mål å kutte de samlete klimagassutslippene med minst 30 prosent for porteføljen av våre nye bygg. Med ny teknologi og kompetanse kan dette gjøres uten økte kostnader. For enkelte prosjekter ønsker vi å strekke oss enda lenger, for å vise hva som er mulig å få til.

Den gode nyheten er nemlig at det er mulig å bygge noe som ikke skader, men faktisk gavner klimaet. Målet for et nytt bygg på Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark er null utslipp av klimagasser. Da snakker vi ikke bare om at bygget skal produsere mer energi enn det bruker når det er i bruk, men at bygget i hele sin levetid, inkludert materialbruk, leverer et positivt bidrag til klimaet. Statsbyggs nye prosjekt er unikt både i norsk og internasjonal sammenheng. Det har fått status som pilotprosjekt av forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Dette kan bli det første moderne bygget i Norge som oppnår så lave klimagassutslipp.

Høye ambisjoner

Vi går tilbake to år i tid. Friluftsfagene på Evenstad er populære og det er behov for utvidelse og fornying. Utfordringen er å redusere energibruket mest mulig og sørge for at energiproduksjonen påvirker miljøet minst mulig. Ambisjonene strekkes enda lenger: å skape et nytt administrasjonsbygg som kun gir en positiv klimaeffekt!

Dette er lettere sagt enn gjort. Nytenkning og ny teknologi må tas i bruk for at Evenstad-planene skal lykkes. Svaret blir å konstruere det nye administrasjonsbygget i massivt tre og med bruk av kortreiste materialer. Tre gir godt inneklima, er fornybart og bidrar til å redusere klimagasser på kloden. Og er det noe det er nok av i skogbruksfylket Hedmark, er det trær! En viktig del av Evenstad-løsningen blir vegger av massiv tre med trefiber som isolasjon.

Skogen gir svar

Neste utfordring er å kutte energiforbruket i bygget. Løsningen er et kompakt, tett og godt isolert bygg kombinert med teknisk utstyr som gir markedets laveste strømforbruk. Med dette reduseres energibehovet til et minimum. Men også denne energien skal produseres et sted. Igjen ligger løsningen i skogen.

Vi kommer til å ta i bruk en miljøteknologi som er helt ny i norsk sammenheng: Treflis skal gjøres om til gass, og forbrennes til både oppvarming av bygget og i tillegg produksjon av strøm. Det kan da produseres så mye varme og strøm at overskuddet kan sendes til nabobyggene. Og det beste med dette, er at treflis kan produseres rett rundt hjørnet. Hedmarks skoger er full av verdifull ved. Så dette bidrar også til lokal verdiskaping og styrker næringslivet i området.

Vår bransje har vært en klimaversting, men er nå også en avgjørende del av løsningen. Vi må våge å tenke nytt. Vi må flytte grensene og vi må gjøre det sammen: bestillere, byggherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører – kort sagt: hele byggebransjen.

Noe å lære

Det finnes viktig kompetanse og solid erfaring å bygge på også i Norge, ikke minst i ZEB-senteret på Sintef/NTNU, Powerhouse-alliansen og hos FutureBuilt. På Evenstad utvikles det nå nye løsninger for norske forhold.

Campus Evenstad vil bli lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal forme en klimavennlig arbeidsplass for vel 200 studenter og ansatte, som vil stå ferdig neste år. I framtiden vil slike klimabygg bli mer regel enn unntak. Det er også slik vi må møte klimakrisen.