– Vi ser at lærlingene ofte er ukjente med det organiserte arbeidslivet, og vi ønsker å bevisstgjøre dem på hvordan dette fungerer. Byggenæringens omdømme, rekruttering og seriøsitet er helt avhengig av tydelige og sterke parter og en høy organisasjonsgrad, sier daglig leder Harald Hansen i Opplæringskontoret for tømrerfaget. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Starter skoleåret med svart arbeid og fagorganisering på timeplanen

Både LO og Skatteetaten skal undervise når 186 tømrerlæringer starter skoleåret med bransjelære på Kuben.

Tirsdag 27 august arrangerer Opplæringskontoret for tømrerfaget en fagdag for 186 lærlinger på Kuben yrkesarena i Oslo, hvor det settes et ekstra søkelys på svart arbeid og fagorganisering.

– Mindre enn fem prosent av våre lærebedrifter har tariffavtale, og vi ser at lærlingene ofte er ukjent med hvordan det organiserte arbeidslivet fungerer. Det er et klart mål at flere organiserer seg, og det gjelder både arbeidstakere og bedriftene, sier daglig leder Harald Hansen i Opplæringskontoret for tømrerfaget, til Byggeindustrien.

Det organiserte arbeidslivet

Forfatter og LO-rådgiver Jonas Bals en av foredragsholderne og skal snakke om partene i arbeidslivet.

Jonas Bals fra LO deltar på fagdagen på Kuben yrkesarena. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

– Vi håper det vil vekke nysgjerrigheten blant lærlingene. Høyere organisasjonsgrad er en viktig nøkkel til å løfte byggenæringen både i forhold til seriøsitet, omdømme og rekruttering, sier Hansen.

På fagdagen kommer også Skatteetaten for å snakke om svart økonomi.

– Statistisk vet vi at lærlinger og unge arbeidstakere jobber svart. Opplæringskontoret inngår derfor nå en samarbeidsavtale med Skatteetaten om felles front mot svart økonomi, hvor lærlingene skal få et verktøy til holdningsskapende arbeid mot å jobbe svart, sier han.

Opplæringskontoret inngår derfor nå en samarbeidsavtale med Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten) om felles front mot svart økonomi, og denne avtalen skal signeres på fagdagen på Kuben yrkesarena.

Spleiselaget lærling

Det er Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) som lanserer Spleiselaget lærling, som er tiltak rettet mot lærlinger og yrkesfagelever i byggenæringen. SMSØ undertegner samarbeidsavtaler med opplæringskontorene, og denne satsingen er bygget for å gi målgruppen argumenter og hjelp til å avvise tilbud om svart arbeid.

Yrkesfagelever i videregående opplæring vil få besøk av veiledere fra Skatteetaten som gjennomfører undervisningsopplegget Spleiselaget. Det gjennomføres også en forbrukerkampanje for å redusere antall forespørsler om svart arbeid til den samme målgruppen.

Det er samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) som står bak Spleiselaget. Aktørene i SMSØ er YS, LO, NHO, KS, UNIO og Skatteetaten.

Harald Hansen forteller at tidligere har disse fagsamlingene vært avholdt regionalt i Oslo, Asker, Bærum, Follo og på Romerike. Det er nytt i år at de satser de på en stor fellessamling for alle tømrerlærlingene i regionen.

– Vi ønsker å gi lærlingene en boost og få dem til å føle at de er en del av noe større enn bare å være lærlinger i en enkeltstående bedrift, sier han.

Ellers på programmet står temaer som HMS for unge i byggenæringen ved Arbeidstilsynet, yrkesskader, forsikringer og rettigheter, ergonomi, kosthold og trening, samt tømrerfagets historiske utvikling.

Komiker og samfunnsdebattant Sigrid Bonde Tusvik vil også delta.