Illustrasjonsfoto: Jernbaneverket / Øystein Grue

Spansk entreprenør fikk gigantkontrakt på Follobanen

Kontrakten som går til det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. har en verdi på rundt 2,5 milliarder kroner.

Jernbaneverket innstilte fredag det spanske selskapet til å gjennomføre totalentreprisen for bygging av nye Ski stasjon og dagsonen mellom Langhus og Ski. 

Dette er den tredje av i alt seks store EPC-kontrakter for bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski.

Ifølge en pressemelding fra JBV var det mange kvalifiserte tilbud på kontrakten som har en verdi på rundt 2,5 milliarder kroner. 

Signering av EPC Ski vil etter planen skje i begynnelsen av

august, og arbeidet igangsettes umiddelbart etter signering.

Entreprisen EPC Ski omfatter et anleggsområde med geografisk utstrekning på 3,5 km fra der Follobanens tunnelløp munner ut nord for Ski, og til hensettingsområdet for tog like sør for Ski stasjon. 

Fem selskaper ble prekvalifisert

I likhet med de andre større totalentreprisene for Follobanen har også EPC Ski vært i en størrelsesorden som har vekket interesse hos internasjonale aktører. 

- Tilbudene er blitt nøye evaluert, og valg av entreprenør er gjort ut fra en samlet vurdering av økonomi og prosjektgjennomføring. Kontrakten signeres i begynnelsen av august etter at fristen for innsigelse er utløpt, skriver Jernbaneverket i meldingen.

Første entreprise i Norge

Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL)  har sin historikk tilbake til 1911, og har i dag aktiviteter i flere verdensdeler. OHL har, ifølge Jernbaneverket, også erfaring fra bygging av høyhastighetsbane bl.a. i Europa. Kontrakten for Follobaneprosjektet vil være selskapets første entreprise i Norge.

- OHL tilfredsstiller våre krav til konkurransedyktig pris, kombinert med omfattende internasjonal erfaring. Videre har selskapet vist god evne til å etablere seg med krevende prosjekter i nye markeder. De kan tilby teknologiske løsninger og høyt kompetent personell med erfaring fra tilsvarende entrepriser. Vi ser frem til å starte samarbeidet med OHL, uttaler Erik Smith, Prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i meldingen.

EPC Ski 

EPC Ski er et både krevende og allsidig oppdrag med grensesnitt mot mange aktører. Der Follobanens tunnel munner ut i sør vil kontrakten ha grensesnitt mot Follobanens totalkontrakt for tunnel (EPC TBM). I dagsonen mellom Langhus og Ski fortsetter Follobanens dobbeltspor ut fra de to separate tunnelløpene.

Nye Ski stasjon

I sentrum av Ski bygges den nye Ski stasjon som vil ha seks spor, tre midtplattformer og en ny stor undergang, som blir en viktig forbindelse i Ski sentrum mellom øst og vest. Videre skal det bygges reisetorg både på øst- og vestsiden, med parkeringsområder for bil og sykkel, en ny bussterminal, diverse tekniske bygg og vendespor sør for Ski. Inkludert i kontrakten er også riving av eksisterende Nordbyveien bro over jernbanen, som vil erstattes av en ny og større bro. Oppdraget omfatter også signalsystemer både i dagsonen og på Ski stasjon.

EPC Ski – en av flere totalentrepriser

Totalentrepriser er hovedstrategien for Follobaneprosjektet. EPC Ski vil derfor være en omfattende kontrakt som innebærer alle innkjøp og gjennomføring av alle aktiviteter i en entreprise, inkludert anskaffelse av personell, utstyr, materiell, systemer, etc. Jernbaneverket vil følge opp arbeidene ved å ivareta og sikre at prosessen, kvaliteten, sikkerhets- og miljøkrav, støyreguleringer og arbeidsvilkår utføres som krevd i den omfattende kontrakten.

Forberedende arbeider for EPC Ski startet i begynnelsen av 2014, og blir sluttført i løpet av september i år.

Disse fem selskapene var prekvalifisert til jobben:

- AF Gruppen Norge AS, Norge
- Obrascón Huarte Lain, Spania
- Skanska Norge AS, Norge
- Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A, Italia
- Veidekke Entreprenør AS, Norge