Ill. Jernbaneverket

Klage på Follobanens TBM-innstilling ikke tatt til følge

Byggeindustrien får opplyst fra Jernbaneverkets Follobaneprosjekt mandag kveld at klagen på prosjektets TBM-innstilling ikke tas til følge og at kontrakten med Acciona Infraestructuras og italienske Ghella nå er signert.

- Når det gjelder klagen Jernbaneverket har mottatt angående tildeling av kontrakt for tunnelboring med tunnelboremaskiner, er den nå ferdig vurdert. JBV kan ikke se at klager påpeker nye forhold og klagen tas ikke til følge, skriver informasjonssjef Kathrine Kjelland i Follobaneprosjektet i en melding til Byggeindustrien.

Klageren har fått et foreløpig svar med hovedkonklusjonene og vil få et detaljert svarbrev.

- Etter at denne konklusjonen ble trukket i ettermiddag, er kontrakten med Acciona-Ghella nå i kveld formelt signert, skriver Kjelland.

Det var arbeidsfellesskapet bestående av spanske Acciona Infraestructuras og italienske Ghella som sikret seg rekordkontrakten for TBM-delen av jernbanetunnelen mellom Ski og Oslo. Kontrakten er opplyst til å ha en verdi på 8,7 milliarder kroner.

Les også:

Follobanen: Kontrakt signert for tunnelboring med TBM
Klager på Follobanens TBM-tildeling

Italienere og spanjoler fikk TBM-kontrakten på Follobanen