Solberg: Ingen planer om særlig kompensasjon til bedrifter med utenlandske arbeidstakere

Erna Solberg (H) har ikke planer om spesielle kompensasjonsordninger for bedrifter som blir rammet av skjerpede retningslinjer for utenlandske arbeidstakere.

Hun understreker at regjeringen fortsatt har noen generelle ordninger, og at det fremdeles er kompensasjonsordninger for noen bedrifter.

Fra lørdag 31. oktober får ikke lenger utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, unntak fra karanteneplikten.

– Så langt har man hatt unntak fra det som er regelverket når arbeidskraft fra utlandet har kommet til Norge. Med smittebildet man ser i Europa nå, er sannsynligheten for at de som kommer har med seg smitte, mye høyere, sa Solberg på mandagens pressekonferanse der det ble orientert om nye koronatiltak.

Ingen særlige planer

Hun oppfordret arbeidsgivere til å vurdere hva slags turnusordninger de har, slik at den tiden de utenlandske arbeiderne er i karantene i Norge, blir en mindre andel av oppholdet deres.

– Men vi har ikke planer om noen særlige kompensasjonsordninger knyttet til dette, sa hun.

Statsministeren understreket at det ikke er mulig å verne alle fra konsekvensene av koronapandemien, og at det er en helt unik situasjon som kan føre til at noen bedrifter går over ende.

Bør ikke være avhengig av utenlandsk arbeidskraft

– Vi er nå i en spesielt eksepsjonell situasjon, vi kan ikke verne alle, og du bør ikke bare være avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få jobben gjort. Alle må regne med at koronapandemien, også i norsk næringsliv, gjør at det er vanskeligere å drive på samme måte som tidligere, sa hun.

I tillegg til karantenekrav til arbeidstakere fra røde land, skjerpes reglene inn også for andre arbeidstakere. Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.