Arbeidet med å føre opp fem hotellbygg på Brunstad er allerede godt i gang, og i løpet av 2016 skal byggearbeidene på enda fire hotellbygg startes opp. Det skal også bygges fotballbane, en ishall og en flerbrukshall, i tillegg til nødvendig infrastruktur. Skjermdump fra Smiths venner-bloggen www.berntaksel.no.

Smiths venner-saken: NHO reagerer på IEC Constructions bruk av dugnadsungdom

Ungdommer tilknyttet Globeserve AS jobber ulønnet for Smiths venner-entreprenøren IEC Construction. Til sammen er 200 ungdommer på dugnadskontrakter hos Globeserve. - Ugreit, mener NHO Service.

IEC Construction og Globeserve

Hovedsamlingsstedet til Brunstad Christian Church, Oslofjord Convention Center på Brunstad i Vestfold, bygges ut for nærmere to milliarder kroner frem mot 2020.

To sentrale aktører i milliardprosjektet til menigheten kjent som Smiths venner, er generalentreprenør IEC Construction og dugnadsselskapet Globeserve AS.

Menigheten har selv eierinteresser i IEC Construction gjennom morselskapet IEC Eiendom. Menighetside Ryenstubben Holding og Avantum AS er to av eierne i IEC Eiendom.

Globeserve AS eies ikke av menigheten, men det er flere Smiths venner-medlemmer som står bak dugnadsselskapet. Selskapet eies av Global Youth Mission.

IEC Construction, som ifølge proff.no gikk fra en omsetning på rundt 9,2 millioner kroner i oppstartsåret 2012 til rundt 144 millioner kroner i 2014, er generalentreprenør på utbyggingen av Smiths venner sitt stevnested, Oslofjord Convention Center på Brunstad i Vestfold.

I milliardprosjektet leier den Smiths venner-eide entreprenøren inn unge menighetsmedlemmer fra hele Europa som går på dugnadskontrakter hos Globeserve AS.

Ifølge opplysninger fra Globeserve selv, har de ansvaret for rundt 200 frivillige ungdommer. De opplyser at selskapet er opprettet for å koordinere den frivillige innsatsen hos eieren, den kristne foreningen Global Youth Mission.

Denne foreningen drives av medlemmer i Smiths venner.

I tillegg til å levere tjenester til IEC Construction, leverer Globeserve også dugnadsmannskaper til Oslofjord Convention Center AS.

NHO reagerer

Dugnadsbemanningen på byggeprosjektet i Vestfold får NHO Service til å reagere.

Even Hagelien, fagsjef i NHO Service reagerer på dugnadsbruken på Brunstad-prosjektet. Arkivfoto.

– Ut fra de signalene vi får, høres det ikke ut som at dette bemanningsselskapet forholder seg til de lover og regler som andre aktører innenfor bemanningsbransjen og byggenæringen ellers gjør. Det er ugreit å drive på denne måten, og vi er generelt kritiske til «dugnadsløsninger» der man omgår regler som gjelder for de selskapene de konkurrerer med, sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien til Byggeindustrien.

– Det er heller ikke greit at en entreprenør som IEC Construction bruker arbeidskraft fra et selskap som baserer seg på dugnad. En viktig del av det å være en seriøs aktør i byggenæringen handler om å bruke seriøse underleverandører – uansett om det gjelder et bemanningsselskap eller en underentreprenør, legger Hagelien til.

Avviser NHOs kritikk

Kritikken avvises av Globeserves styreleder Morten Kristoffersen.

– Globeserve bruker store ressurser på å sikre at vår virksomhet er innenfor regelverket, og vi forsøker selvfølgelig ikke å omgå dette. Det er mange her i landet som jobber dugnad gjennom aksjeselskaper, også innenfor bransjer som NHO organiserer. Hvis NHO mener at dette ikke skal være tillatt får det stå for deres regning, vi forholder oss til lovverket, skriver Morten Kristoffersen i en e-post til Byggeindustrien.

Selskapet har vært uten en daglig leder siden 1. desember i 2015.

– Vi har foreløpig ingen ny daglig leder på plass, men håper vi har en ny på plass i løpet av kort tid, opplyser Morten Kristoffersen.

IEC Construction: – Må overholde norsk regelverk
Byggeindustrien har forsøkt å få et intervju med daglig leder Dagfinn Lindberg i IEC Construction, men han velger i likhet med Morten Kristoffersen å svare på e-post.

Der skriver han følgende om NHOs dugnadskritikk:

– IEC Construction har som et ufravikelig krav at alle våre leverandører overholder norsk regelverk. Globeserve AS har overfor oss lagt fram omfattende dokumentasjon på at deres virksomhet er i samsvar med dette. Så lenge det ikke eventuelt framkommer noe annet forholder vi oss til det, skriver Dagfinn Lindberg i e-posten.

- Dokumentasjon med juridisk vurdering

IEC Construction-lederen har tidligere sendt Byggeindustrien et generelt presseskriv om bruken av Globeserve AS på deres byggeprosjekt.

Der bekrefter han at IEC Construction siden sommeren 2015 benyttet selskapet som leverandør på en del oppgaver i prosjektet. I tiden før dette benyttet IEC Construction seg av Smiths venner-selskapet  Ryenstubben 2 AS som dugnadsleverandør.

– Oppgavene er hovedsakelig relatert til lite kompetansekrevende oppgaver. Selskapet har også personell med dokumentert fagkompetanse, som benyttes i enkelte fagrelaterte oppgaver. Globeserve AS har opplyst at de for en stor del baserer sin virksomhet på frivillig innsats. Selskapet har overfor IEC Construction framlagt dokumentasjon med juridisk vurdering av formalitetene knyttet til bruken av de frivillige ressursene, skriver Dagfinn Lindberg.

«Markedsmessige priser»
IEC Construction vil ikke opplyse hvor mye de betaler Globeserve AS for å leie dugnadsmannskaper, men skriver at selskapet opererer med «markedsmessige priser».

– IEC Construction har altså ingen økonomisk fordel av den frivillige innsatsen i selskapet. IEC Construction ser likevel leverandørforholdet som positivt på grunn av god ressurstilgang. IEC Constructions erfaringer med Globeserve AS er hittil positive, både med hensyn til arbeidsutførelse og kvalitet, skriver Lindberg.

Globeserves bånd til menigheten

Globeserve AS, som tok over dugnadsbemanningen fra det menighetseide selskapet Ryenstubben 2 AS i sommer, eies av Global Youth Mission. Men båndene til Brunstad Christian Church er sterke.

Det er Smiths venner-medlemmer som står bak både foreningen Global Youth Mission og dugnadsselskapet Globeserve AS. 

Noen av dem har også, eller har hatt, direkte koblinger til det Smiths venner-eide entreprenørfirmaet IEC Construction.

  • Globeserve AS ble frem til 1. desember ledet av Brunstad Christian Church sin daglige leder, Vegar Kronstad. Han er også styremedlem i Globeserve.
  • Vegar Kronstad er også styremedlem i generalentreprenør IEC Construction sitt morselskap IEC Eiendom. De menighetseide selskapene Avantum AS og Ryenstubben Holding er to av eierne i IEC Eiendom.
  • Morten Kristoffersen, som er styreleder i Globeserve AS, har vært styremedlem i entreprenørselskapet IEC Construction.
  • Styrelederen i foreningen som eier Globeserve AS, Global Youth Mission, er et tidligere styremedlem fra Brunstad Kristelige Menighet Hamar.

Globeserves styreleder Morten Kristoffersen bekrefter overfor Byggeindustrien at han har vært styremedlem i entreprenørselskapet IEC Construction som leier inn dugnadsmannskaper fra selskapet han leder.

– Det stemmer at jeg tidligere har vært styremedlem i IEC Construction AS, men har i dag ingen rolle i eller tilknytning til dette selskapet, skriver Morten Kristoffersen i en e-post til Byggeindustrien.

IEC Constructions daglige leder Dagfinn Lindberg skriver følgende om Globeserve-lederens fortid i entreprenørens styre:

- Da han gikk inn som styreleder i Globeserve valgte han straks å trekke seg fra vervet i IEC Construction, skriver han i en e-post.

Byggherren legger seg ikke opp i bemanningen


Smiths Venner sitt stevnested i Stokke i Vestfold etter den forrige store utbyggingen på begynnelsen av 2000-tallet. Arkivfoto : Berit Roald/NTB scanpix .

Smiths venner-selskapet Brunstad Hotellbygg AS er byggherre i milliardprosjektet der IEC Construction leier dugnadsungdommer. De mener det er opp til entreprenøren hvordan de velger å bemanne prosjektet.

– Vi har en vanlig generalentreprise-avtale med IEC Construction, så er det opp til entreprenøren hvordan de vil bemanne og gjennomføre prosjektet, sier daglig leder i Brunstad Hotellbygg AS, Tore Elias Aslaksen til Byggeindustrien.

- Fokuserer ikke på hudfarge eller livssyn

Brunstad Hotellbygg AS er eid av Brunstad Holding og Stiftelsen Brunstad Konferansesenter. De reagerer ikke på at deler av arbeidet på gigantprosjektet utføres av ungdommer uten lønn.

– Vi er opptatt av kvalitet og fremdrift, men hudfargen eller livssynet til de som jobber der er ikke noe vi fokuserer på. Vi siler ingen så lenge deres virksomhet er innenfor avtalen og lovlige rammer. Vi sier ikke at den ene kan jobbe her mens den andre må gå, sier Tore Elias Aslaksen.

– Du sier det er opp til entreprenøren hvordan de vil bemanne og gjennomføre prosjektet, hva med byggherreansvaret dere har?

– Byggherreansvaret vårt mener jeg vi ivaretar på en god måte. Vi er opptatt av at alt arbeidet gjennomføres på lovlig vis. Både fra vår og entreprenørens side har vi benyttet betydelige penger og ressurser på advokathjelp for å vurdere disse tingene og lovligheten av det, sier Aslaksen.

- Mye synsing ute og går

– Lovligheten av dugnad har med andre ord vært et tema dere som byggherre har vært opptatt av?

– Vi har vært opptatt av lovligheten i alt som gjøres på prosjektet. Når andre uttaler seg opplever vi at det er en del synsing ute og går, det gjelder enkelte som ikke har satt seg godt nok inn i saken, sier Aslaksen.

– Vi har jobbet grundig med dette, og på de områdene det har vært tvil, har vi som nevnt brukt mye ressurser på å få avklaringer. Når det er sagt, så er det områder hvor det finnes lite rettspraksis fra før, og hvor vi ikke kan utelukke at det kan finnes noe usikkerhet. Men det man kan gjøre er å få dyktige advokater til å vurdere det utfra det som allerede foreligger av rettspraksis, og så har vi forholdt oss til rådene vi har fått. Vi er 100 prosent seriøse i forhold til det, sier Aslaksen.