Smiths venner sitt dugnadsselskap Fjordteam ferdiggjorde flere hus fra IEC-Hus på dugnad og solgte dem videre i det private markedet. Skjermdump fra boligannonse.

Smiths venners dugnadsselskap aksepterer ikke pålegg - fint mener Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet mener dugnadsselskapet Fjordteam AS driver i strid med allmenngjøringsforskrift og arbeidsmiljølov. Nå har Fjordteam påklaget vedtaket, noe som blir positivt mottatt hos Arbeidstilsynet.

– Fjordteam AS har påklaget Arbeidstilsynet sine pålegg, da vi er uenige i de faktiske og det rettslige grunnlaget for Arbeidstilsynets vedtak. Vår argumentasjon fremkommer av klagebrevet. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken så lenge prosessen pågår, skriver styreleder Kjell Kronstad i Fjordteam AS i en e-post til Byggeindustrien.

Fjordteam AS, som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord, har tjent mange millioner på sin virksomhet basert på dugnadsarbeid fra menighetsmedlemmer.

Blant annet har de stått bak flere eiendomsprosjekter i Sandefjord der de har ferdigjort og solgt flere IEC-Hus.

De fem siste årene har omsetningen samlet sett vært nær 50 millioner, mens lønnsutgiftene har vært på 71.000 kroner i samme periode.

I 2014 omsatte dugnadsselskapet for over 22 millioner kroner, og hadde et årsresultat på over 2,6 millioner.

- Ikke vanlige arbeidstakere

Det er deler av denne virksomheten Arbeidstilsynet mener er i strid med loven. Før jul påla de selskapet å betale tarifflønn til personer som jobber på allmenngjorte områder.

Arbeidstilsynet mener også at selskapet må føre skriftlig oversikt over arbeidstiden til arbeidstakerne, samt inngå skriftlige arbeidsavtaler.

Det er disse tre påleggene Fjordteam, gjennom advokatbyrået Hjort, nå har påklaget.

I klagebrevet fra Hjort skriver advokat Einar Engh at det ikke er rettslig grunnlag for påleggene som er gitt, og at medlemmene av menigheten ikke kan anses som vanlige arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven.

I breves avvises det også at medlemmene har en dugnadsplikt, slik Arbeidstilsynet mener.

- Arbeidstilsynets antakelser om manglende reell frivillighet er fremsatt uten grunnlag i de faktiske forhold og bærer dermed preg av å være rent spekulative, skriver Einar Engh.

Arbeidstilsynet positive

Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet.

At påleggene påklages blir, kanskje noe overraskende, godt mottatt hos Arbeidstilsynet.

– Det synes vi egentlig er ganske fint. Dette er en prinsipiell sak, og vi ønsker en endelig avgjørelse så raskt som mulig. Det er flere lignende selskaper tilknyttet menigheten som vi også vurderer å se nærmere på, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet til Byggeindustrien.

Aktuelt å se på flere
Han er trygg på vurderingene til Arbeidstilsynet, og han utelukker ikke at det kan være aktuelt å gå bredere ut mot dugnadsselskaper knyttet til menigheten før en endelig avgjørelse i Fjordteam-saken foreligger.

– Vi vil se på klagen, og vurdere hvorvidt det påvirker vår tanker om å gå videre med andre tilsvarende selskaper. Når det er sagt, så har vi gjennom arbeidet med Fjordteam-saken sett at dugnadsvirksomheten knyttet til menigheten er av betydelig omfang. Det er derfor ikke sikkert vi vil vente til avgjørelsen av direktoratet foreligger, før vi går videre med de andre vi har på blokka, sier Christophersen.

Avgjørelsen i direktoratet kan ikke påklages, og neste steg i saken vil i tilfelle være rettsapparatet.