Konsernsjef i Skanska, Ståle Rød. Foto: Skanska

Skanska-sjefen: - Jeg har i mine 25 år i bransjen ikke opplevd maken til prosess

Konsernsjef i Skanska Ståle Rød reagerer kraftig på prosessen som nå trolig leder frem til at entreprenørens byggekontrakt på det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde blir avbestilt.

– Jeg har i mine 25 år i bransjen ikke opplevd maken til prosess. Vi stod før jul et sted mellom 65 – 100 millioner kroner fra hverandre i våre forhandlingsutspill. Det var bakgrunnen for at jeg foreslo for administrerende direktør Øyvind Bakke at vi burde møtes igjen over nyttår for å se om vi klarte å komme til enighet. Men etter jul kom forhandlingsdelegasjonen til SNR tilbake og sa at avstanden nå var 500 millioner kroner, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge til Byggeindustrien.

– Det er fullstendig uforståelig og helt useriøst at en offentlig byggherre kan drive forhandlinger på en slik måte. Jeg sitter igjen med en opplevelse av at det hele har vært et spill for galleriet siden tidlig i desember, legger han til.

Delte entrepriser

Skanska-sjefen mener det kan virke som det hele tiden har vært et mål å få delte entrepriser, og å hive ut Skanska.

– Hemmelighold og omtrentlig omgang med fakta har vært en del av det vi har opplevd. Jeg er rett og slett sjokkert over at Helseforetak Midt Norge kan la dette skje, sier han. 

– Helseforetaket og Sykehusbygg har i to år visst at de har hatt en for lav økonomisk ramme sammenlignet med det sykehuset de ønsker seg. Vi har foreslått mange ulike kutt og endringer, men byggherren har ikke ønsket å ta inn noen av disse for å få ned prisen, fordi det ville går ut over funksjonene ved sykehuset, legger Rød til.

Han frykter at sykehuset nå blir forsinket, eller i verste fall ikke bygget i det hele tatt.

– Vi kunne startet arbeidene på Hjelset sykehus i februar, nå blir sykehuset betydelig forsinket – om det i det hele tatt blir noe av. Vi antar nå at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal/Sykehusbygg vil splitte opp sykehuset i flere delentrepriser og lyse ut hver enkelt av dem. Dette vil etter vår erfaring koste tid og penger – for et Helseforetak som allerede har brukt 600 millioner kroner, uten å starte byggingen. Det er bare trist for de ansatte og innbyggerne i fylket at dette nå skjer, sier Rød.

Det er Rød og Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for Skanskas byggvirksomhet, som har representert Skanska i forhandlingene de siste måneden, mens prosjektstyrets nye leder Heidi Nilsen og toppsjef Terje Bygland Nikolaisen i Sykehusbygg HF har sittet på den andre siden av bordet.

– Gap på 500 millioner kroner

Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal har en litt annen oppfatning av prosessen.

– Gapet mellom Skanska sine kalkyler og prosjektet sine egne kalkyler har helt siden oktober vist en avstand på over 500 millioner kroner. Gjennom forhandlingene i november og desember jobbet partene med mål om å komme til enighet om et pristilbud for bygging av akuttsykehuset som også kunne aksepteres innenfor lov om offentlige anskaffelser, skriver han i en epost til Byggeindustrien.

De forteller at Skanska leverte et første tilbud i desember 2020 som ble behandlet av prosjektstyret og som ble vurdert til å være høyt over forventa markedspris. Bakke sendte på bakgrunn av dette varsel om avbestilling av kontrakten med Skanska.

«I mellomtiden var det forhandlet med leder i prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan, for å se om det var mulig for Skanska å redusere sitt tilbud til en akseptabel pris. HMR var etter denne forhandlingsrunden innstilt på å avbestille kontrakten med Skanska, men administrerende direktør valgte å gi Skanska en ny frist for å levere et endelig tilbud. Dette skjedde på bakgrunn av samtale med Ståle Rød hvor Bakke fikk inntrykk av at Rød mente at avstanden mellom partene var nærmere enn det partene faktisk var», skriver helseforetaket i en epost til Byggeindustrien.

– Det ble opprettet et nytt forhandlingsteam fra byggherren som hadde sitt første innledende møte med ledelsen i Skanska 23. desember. Det var enighet i møtet om at prosjektet som er utviklet er godt og at det ivaretar bestillingen fra HMR når det gjelder funksjoner og kapasitet. Det ble allerede i første møte klart at avstanden mellom partene fremdeles var betydelig. Det siste tilbudet fra Skanska datert 6. januar 2021 er ikke vesentlig endret fra tidligere tilbud. Prosjektstyret behandlet dette i møtet 18. januar og vedtaket ligger til grunn for adm. dir. sin tilrådning om å avbestille kontrakten med Skanska, avslutter Bakke.