Beitstadsundbrua. Illustrasjon Statens vegvesen

Sichuan Road and Bridge Group skal bygge Beitstadsundbrua

Mandag ble det klart at Sichuan Road and Bridge Group er tildelt oppdraget med å bygge den mye omtalte fv. 17 Beitstadsundbrua.

Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, opplyser at de har satt fullt trykk på arbeidet med anskaffelsen av Beitstadsundbrua de siste dagene. Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Mandag ble det klart at Sichuan Road and Bridge Group blir tildelt oppdraget med å bygge den 580 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Steinkjer kommune og Verran kommune.
- Vi har satt fullt trykk på å få gjennomført den siste delen av anskaffelsen så raskt som overhodet mulig. Byggetida på brua er i utgangspunktet stram. Ved å unngå forsinkelser i anskaffelsesprosessen, kan bygging av Beitstadsundbrua starte i begynnelsen av desember. Vi er opptatt av å ha god fremdrift i prosjektet, sier Brønstad til vegvesen.no.

Kvalifikasjoner og pris
Statens vegvesen har foretatt en fullstendig kvalifikasjonsvurdering av den innstilte tilbyderen. Tildelingskriteriet i denne konkurransen er pris, og Statens vegvesen har valgt tilbudet med lavest pris, som er Sichuan Road and Bridge Group.

Det er alltid en klagefrist etter at tildeling skjer. Klagefristen er ti dager, og er dermed 16. november 2017.

- Signering av kontrakt skjer etter at klagefristen er gått ut og vi har vurdert eventuelle klager, opplyser Brønstad.

Det har vært mye fokus på fylkeskommunens håndtering av anbudskonkurransen.

Først innstilte fylkesrådet i Nord-Trøndelag på en utestenging av Sichuan Road & Bridge Group fra anbudskonkurransen, men overlot deretter vurderingen til fylkesutvalget i fylkeskommunen, som til slutt landet på å la det kinesiske selskapet få være med i anbudskonkurransen.

Ser frem til å bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag

– Vi er i dag blitt informert i brev fra Statens vegvesen at de tildeler Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, oppdraget med Fv. 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm E-2 Beitstadsundbrua (580 meter) i Nord-Trøndelag. Vi er svært glad og vil nå avvente klagefristen som løper frem til 16. november. Nyheten er svært gledelig for oss i SRBG, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for Sichuan Road & Bridge (SRBG) i Norge i en melding fra selskapet.

– SRBG har tatt mål av seg å bli en ledende aktør innen brobygging i Norge og er allerede godt i gang med å bygge Hålogalandsbrua (1.533 meter) i Nordland på oppdrag fra Statens vegvesen, sier Lu Wei som er prosjektdirektør i selskapet i Norge.

– Vi er svært fornøyd med dagens innstiling av Statens vegvesen. For å sikre best mulig oppstart på prosjektet vil vi snarlig inngå i dialog med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen og rådgivingsselskapet COWI i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua, sier Tsetsis.
PNC Norge ber om innsyn

Bettina Gerti Gross, forretningsutvikler i PNC Norge,  gratulerer mandag kveld det kinesiske selskapet, men sier til NRK at de er nysgjerrige å få vite hva som har gjort at denne saken har tatt en slik vending.

– PNC vil be om å få innsyn i papirene, men vi har ennå ikke tatt stilling til om vi vil klage på avgjørelsen om å gi kontrakten til det kinesiske selskapet, sier Gross til NRK. Hun sier til Byggeindustrien at de ønsker å se på denne tildelingen  i forhold til at Sichuan Road and Bridge Group ble avvist av Statens vegvesen rundt byggingen av Varoddbrua i Kristiansand i fjor.

- God fremdrift på alle kontrakter
Statens vegvesen melder videre at  prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm tidsmessig frem til nå har vært i rute, og det jobbes systematisk og godt i henhold til fremdriftsplanen. Prosjektet er delt inn i seks kontrakter. Her er status på dem:

1. Forberedende arbeid: Arbeidet er gjennomført. Entreprenør var Odd Einar Kne AS.
2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og har startet arbeidet.
3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.
4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Målet er å gjennomføre kontraktsignering i november.
5. Ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundbrua: Antar annonsering av denne entreprisen i løpet av året 2017.
6. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanlegging av veg gjennom Kvarvingdalen og til Dyrstad er startet opp, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.