Beitstadsundbrua. Illustrasjon Statens vegvesen

Vil avvise kinesisk entreprenør i Trøndelag

Kineserne har det klart laveste tilbudet, men fylkesrådet i Nord-Trøndelag vil avvise tilbudet fra Sichuan Road and Bridge Group om å bygge bru over Beitstadsundet. - Ryddigere om nasjonalitetsbegrensinger ble satt i forkant, mener samferdselsministeren. 

Anne Marit Mevassvik Foto: www.ntfk.no

Det melder Trønder-Avisa tirsdag.

– Vi innstiller på at vi anbefaler å vurdere tilbudene hvor Norge har forpliktelser gjennom avtaler, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) til Trønder-Avisa.

Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group har gitt det klart billigste tilbudet i anbudskonkurransen i Nord-Trøndelag.

Men selskapet er fra et land utenfor EØS-området, og uten handelsavtale med Norge, er det er derfor opp til veieier å bestemme om tilbudet deres skal vurderes.

Den avgjørelsen har altså ikke gått i kinesernes favør - i alle fall ikke i fylkesrådet sin innstilling.

Klart lavest

Det kinesiske selskapets tilbud var på 276,8 millioner kroner.

Hvis kineserne blir ekskludert, er det østerrikske PNC Norge som har det billigste tilbudet på 317,9 millioner kroner. Skanska ville ha 338,6 millioner for jobben.

Til Byggeindustrien utdyper Mevassvik om veien videre i Kina-saken i Nord-Trøndelag:

– Dette er en instilling fra fylkesrådet, så skal den vedtas endelig om en uke, sier Mevassvik.

– Det er ganske stort sprik mellom det kinesiske anbudet og de andre to, har ikke det spilt inn?

– Alle de tre tilbudene som er kommet inn er innenfor kostnadsoverslagene for tiltaket, sier Mevassvik.

Ryddigere å sette begresninger tidligere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Samferselsminister Ketil Solvik-Olsen er ikke imponert over prosessen i Nord-Trøndelag.

– Dette er et fylkesveiprosjekt, så fylket velger selv hvilke begrensninger de legger innenfor lovverket. Men jeg antar det ville blitt opplevd som ryddigere dersom fylkeskommunen hadde satt nasjonalitets-begresninger da anbudet ble lagt ut, ikke etter at budene er vurdert, skriver Ketil Solvik-Olsen i en tekstmelding til Byggeindustrien.

Til Adresseavisen understreker fylkesrådlederen at de to andre tilbyderne, PNC Norge og Skanska, begge er omfattet av EØS-avtalen.

– Dermed er vi forpliktet til å behandle søknadene deres. Det er vi ikke med det kinesiske selskapet, sier Anne Marit Mevassvik til Adresseavisen.

Statens vegvesen: - En mulighet oppdragsgiver har

Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Leder for byggherreseksjonen i Statens vegvesen, Bettina Sandvin, sier de vil forholde seg til den avgjørelsen som blir tatt i fylkesrådet når den vedtas endelig om en uke.

- Helt generelt kan jeg si at regelverket ikke er slik at vi utestenger noen spesielle nasjonaliteter. Men så er det heller ingen rett for alle å få delta i konkurranser for offentlige anskaffelser, sier Bettina Sandvin til Byggeindustrien.

– Solvik-Olsen mener det ville vært ryddigere å ha en nasjonalitetsbegrenisng i forkant og ikke etter at tilbudene er vurdert, deler du en slik oppfatning?

– Det kan man alltids diskutere, men det er ikke en plikt å opplyse på forhånd hvem som kan delta eller ikke. Om det er noen som ikke får delta i konkurransen utfra nasjonalitet, så er det en mulighet oppdragsgiver har - også etter at tilbudene er kommet inn, sier Sandvin.

Per Sandberg: Kan bli dramatisk

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) har tidligere advart fylkesrådet mot å stenge kineserne ute.

– Trøndelag er Norges største sjømatregion. Kina er, og vil være, vårt største marked. Jeg hadde folk i Kina i forrige uke, for å jobbe med lakseprotokollen for å eksportere laks fra Trøndelag til Kina. Hvis fylkesrådet tror det blir enklere å eksportere når de ekskluderer selskapet, tror jeg alle skjønner at de er på ville veier. Dette kan bli dramatisk, sa Sandberg til Trønder-Avisa.

Fnyser av laksetrussel

Til laksetrusselen fra Per Sandberg, sier Mevassvik:

- Vi har sagt at tilbudene som skal vurderes, er de som vi har forpliktet oss til via EØS og andre handelsavtaler. Med Kina har vi ingen slike forpliktelser, og det er regjeringen sitt ansvar å sørge for at vi har en politikk for dette feltet. Det har vi ikke. At Sandberg trekker inn lakseeksport inn i dette, får stå får hans regning, sier Mevassvik.