Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Solvik-Olsen om kinesisk bru-vingling: - Må løse problemene de selv har skapt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener det er viktig at norske myndigheter oppleves som seriøse og forutsigbare.

Dette er saken

Bakgrunnen for den omstridte anbudssaken i Trøndelag er at fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsket å avvise det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group i konkurransen om å bygge Beistadsundbura.

Det ønsket de til tross for at kineserne er 40 millioner billigere enn neste entreprenør i anbudskonkurransen.

Men siden selskapet er fra et land utenfor EØS-området, og uten handelsavtale med Norge, er det er derfor opp til veieier å bestemme om tilbudet deres skal vurderes. Veieier er Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Under sluttbehandlingen i Fylkesrådet tirsdag, valgte Fylkesrådet å overføre saken til politisk behandling i Trøndelag fylkeskommune.

Tirsdag valgte fylkesrådet i Nord-Trøndelag å sette til side sin egen innstilling om å vrake tilbudet fra den kinesiske entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group på Beistadsundbrua.

I stedet overførte de saken til politisk behandling i Trøndelag fylkeskommune.

– De økonomiske, juridiske og politiske konsekvensene av bruanbudsaken må tas av Trøndelag fylkeskommune, meldte Fylkesrådet i en pressemelding tirsdag.

Byggeindustrien har stilt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spørsmål om hva han mener om beslutningen til fylkesrådet og hva fylkeskommunen bør gjøre videre i den kinkige brusaken.

– Nord-Trøndelag må løse problemene de selv har skapt. Det er viktig at norske myndigheter, lokalt og sentralt, oppleves som seriøse og forutsigbare i kontraktssammenheng, kommenterer Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien.

– Betyr det at du mener de har opptrådt useriøst i denne saken?

– Jeg gir ingen karakteristikker, svarer Solvik-Olsen.

Ikke presset

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap), som i sin opprinnelige innstilling, først gikk for å avvise den kinesiske entreprenøren, sier til Byggeindustrien at de ikke har vært under politisk press fra regjeringen om å snu i anbudssaken.

– Nei, det har vi ikke. Vi har en parlamentarisk arbeidsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune, og etter at fylkesrådet har laget sin innstilling ligger saken ute en uke før den endelig vedtas. I løpet av uka saken lå ute, så utviklet saken seg og fikk andre dimensjoner enn den hadde da vi først behandlet henvendelsen fra Statens vegvesen om å avklare prinsipper rundt anbudene, sier Mevassvik og legger til:

– Siden denne saken kommer til skape presedens for Trøndelag fylkeskommune, og at fylkesrådet i Nord-Trøndelag bare skal eksistere noen måneder til, fant vi det naturlig at den behandles i Trøndelag fylkeskommune, sier Mevassvik.

– Solvik-Olsen sier det er viktig at norske myndigheter, lokalt og sentralt, oppleves som seriøse og forustigbare. Har dere opptrådt useriøse i denne saken?

– Solvik-Olsens kommentarer vil jeg helst ikke kommentere. Men jeg synes ikke det er uproblematisk å forholde seg til en tilbyder som vi ikke har forpliktelser til gjennom EØS eller andre handelsavtaler, sier Mevassvik.

Kina følger saken tett
At saken er blitt en politisk verkebyll for regjeringen, bekreftes langt på vei gjennom en artikkel i Trønder-Avisa.

Avisa har vært i kontakt med den kinesiske kinesiske ambassaden og fått bekreftet at de følger saken om Beitstadsundbrua tett.

Den kinesiske ambassaden skriver i en e-post til avisen at de håper utfallet av den politiske behandlingen vil bidra til et pragmatisk samarbeid.

– Den kinesiske ambassaden i Norge følger utviklingen i denne saken tett. Vi håper at kinesiske entreprenører i Norge vil bli behandlet på en rettferdig måte, og at en framtidig avgjørelse i denne saken vil bidra til å fremme norsk-kinesisk samarbeid og vennlige relasjoner, skriver ambassaden.