Beitstadsundbrua. Illustrasjon Statens vegvesen

Statens vegvesen jobber for å unngå forsinket oppstart på Beitstadsundbrua

Statens vegvesen jobber nå for å opprettholde opprinnelig tidsplan for utbyggingen av Beitstadsundbrua.

17. oktober innstilte fylkesrådet i Nord-Trøndelag på at Statens vegvesen skulle vurdere to av tre tilbydere på Beitstadsundbrua. Tirsdag vedtok fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune at samtlige tilbydere skulle vurderes.

Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen, setter alle kluter til for å unngå at anskaffelsen av Beitstadsundbrua blir forsinket som følge av den politiske behandlingsprosessen.

- Byggetida på brua er i utgangspunktet stram. Nå setter vi inn ressurser for å få gjennomført den siste delen av anskaffelsen så raskt som overhodet mulig, opplyser Brønstad til vegvesen.no.

For å opprettholde opprinnelig tidsplan, så må kontrakten tildeles i slutten av neste uke. Deretter er det ti dagers klagefrist.

- Hvis vi klarer dette, kan bygging starte i begynnelsen av desember, sier Brønstad.

Omfattende jobb
- Det å vurdere tilbud er en omfattende jobb, og tilbyderne har gjort en grundig jobb når de leverer et tilbud. Selve tilbudsgrunnlaget på Beitstadsundbrua var på 439 sider. I tillegg kommer vedlegg. Når vi vurderer tilbudene, sjekker vi blant annet at tilbyderne er kvalifisert, referanser og vi kontrollregner hvert enkelt tilbud. Vi stiller samme krav til alle entreprenører, uavhengig av firmaets nasjonalitet, sier Brønstad.

- God fremdrift på alle kontrakter
Tidsmessig har prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm frem til nå vært i rute, og det jobbes systematisk og godt i henhold til fremdriftsplanen. Prosjektet er delt inn i fem entrepriser. Her er status på entreprisene:
1. Forberedende arbeid: Arbeidet er gjennomført. Entreprenør var Odd Einar Kne AS.
2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og har startet arbeidet.
3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.
4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Målet er å gjennomføre kontraktsignering i november.
5. Ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundbrua: Antar annonsering av denne entreprisen i løpet av året 2017.
6. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanlegging av veg gjennom Kvarvingdalen og til Dyrstad er startet opp, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.