Beitstadsundbrua. Illustrasjon Statens vegvesen

Kineserne kan fortsatt få bygge Breistadsundbrua

Sent søndag kveld kom innstillingen fra fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i det nye storfylket Trøndelag om hvorvidt kinesiske Sichuan Road & Bridge Group kan utestenges fra konkurransen om å bygge bru over Breistadsundet.

Det skriver Trønder-Avisa i en artikkel på sine nettsider.

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag har tidligere innstilt på å utestenge Sichuan Road & Bridge Group fra anbudskonkurransen om broen over fylkesvei 17, men bestemte seg så for å oversende saken til nye Trøndelag fylkeskommune.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag konkluderer med at kineserne må være med i konkurransen. Hvis fylkesutvalget i den nye fylkeskommunen kommer frem til samme konklusjon i sin behandling tirsdag, blir det opp til Statens vegvesen å vurdere kineserne opp mot de to andre tilbudene i saken, skriver Trønder-Avisa.

– Fylkesutvalget godkjenner at alle tilbud som er mottatt innen tilbudsfristen kan vurderes i den videre anbudsprosessen, står det i saksinnstillingen til fylkesrådmannen.

– Må være forutsigbarhet

Mjøen frykter søksmål fra det kinesiske selskapet om de utestenges. Han understreker at konkurransen om Breistadsundbrua allerede var over da fylkesrådet i Nord-Trøndelag ville avvise den kinesiske entreprenøren.

– Ja, anbudsfristen var utløpt, og det var ikke nektet deltakelse fra land som ikke har handelsavtale med Norge i utgangspunktet. Det var vel ingen som tenkte på det, vil jeg tro. Det var også mulig å endre anbudsgrunnlaget fram til anbudsfristens utløp, men det ble heller ikke gjort. Hvis vi avviser dem må vi anta at vi pådrar oss et søksmål, og en mulig erstatningssak, sier Mjøen.

Mjøen mener det er kritikkverdig at det ikke eksisterer noen nasjonal linje på om kinesiske selskaper skal få delta.

– Jeg syns det er uholdbart at vi kan komme opp i en situasjon hvor vi har ulik politikk på dette området. Det må være forutsigbarhet i dette også for utenlandske selskaper fra land uten handelsavtale.

–Svært gledelig

Den kinesiske entreprenøren skriver i en pressemelding mandag at de har mål om å bli en ledende brubygger i Norge, og at det var en god nyhet som nå kom fra Trøndelag fylkeskommune.

– Vi er i dag blitt informert gjennom media at fylkesrådmannen i Trøndelag innstiller på at Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, får være med videre i anbudsprosessen om Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag. Vi har foreløpig ikke fått tilgang eller satt oss inn i sakspapirene, men nyheten er svært gledelig for oss i SRBG, uttaler Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for Sichuan Road & Bridge i Norge.

Hasteparagraf

Fylkesutvalget i Trøndelag skal, ifølge Trønder-Avisa, behandle saken med hjemmel i kommunelovens paragraf 13, den såkalte hasteparagrafen. Det betyr at fylkesutvalget behandler den på vegne av fylkestinget, som må godkjenne behandlingen i ettertid. Fire av de 15 politikerne i fylkesutvalget i Trøndelag sitter også i fylkesrådet i Nord-Trøndelag, som gikk inn for at kineserne ikke slipper til.

– Jeg vil anbefale dem som har deltatt i tidligere behandling av denne saken å vike sete i behandlingen i fylkesutvalget, sier Mjøen.

Hvis fylkesutvalget kommer frem til at Sichuan Road and Bridge Group ikke skal utestenges fra konkurransen, stiller kineserne sterkt. Med et tilbud på 276,8 millioner kroner ligger de 40 millioner under nest billigste tilbyder PNC Norge.