Se den Sogndal-bygde roboten som borer på egen hånd

Kruse Smith-prosjektet Arkivenes hus i Stavanger overleveres neste år. Da vil omtrent 10.000 hull ha blitt boret med millimeterpresisjon av to norske roboter.

Norske Nlink har utviklet det som antakeligvis er verdens første kommersielt tilgjengelige halvautomatiske borerobot.

To av de i alt tre robotene som finnes i dag, har den siste tiden vært i full sving på Kruse Smith-prosjektet Arkivenes hus i Stavanger, hvor de har jobben med å bore omtrent 10.000 hull i taket til tekniske installasjoner og himlinger.

Konrad Fagertun i Nlink sier til Byggeindustrien at ideen med den unike roboten kom etter en elektroentrentreprenør etterspurte en løsning for å gjøre boring i taket enklere.

– Jeg har ennå ikke møtt på noen som sier at de helst vil stå bøyd bakover og bore hull i taket selv. Dette er en perfekt jobb for roboter. Det er en tung, repetitiv og kjedelig jobb, og ved at robotene er programmert til å bore akkurat det som er i BIM-modellen, kan man også være trygg på at det blir riktig og presist, forteller Fagertun.

Borer fra BIM

Roboten har en maksøyde på fire meter, og en rekkevidde på to meter i diameter når den står på ett sted. Sogndal-bedriften har skrudd den sammen av fritt tilgjengelige biter, men flere løsninger er nye, og programvaren som lar roboten bringe BIM-modellen ut i virkeligheten, er selve kjernen i den mekaniske arbeideren.

Operatøren mater roboten med en rekke koordinater fra modellen, og maskinen kan dermed finne punktene i det faktiske bygget, og bore med større presisjon enn en menneskelig arbeider skal være i stand til.

Hvert hull støvsuges også mens det bores, så i tillegg til å spare de faktiske arbeiderne på prosjektet for en belastende oppgave, minsker roboten også støv på byggeplassen.

– Vi begynte med drillfunksjonen fordi det var den enkleste og mest åpenbare, men vi ser for oss å både videreutvikle denne modellen, men også å se på andre funksjoner, som for eksempel kjerneboring, sier Fagertun.

Tror på byggeroboter

Prosjektleder på Arkivenes hus, Steinar Lerbrekk i Kruse Smith, forteller at det har vært svært interessant å være med på å prøve ut nyvinningen i et stort prosjekt.

Prosjektleder på Arkivenes hus, Steinar Lerbrekk i Kruse Smith.

– Jeg vil si at det har vært en god erfaring. Vi vet jo ennå ikke effekten av dette, men vi har bevisst tatt noen soner hvor vi ikke har brukt robotene for å kunne se forskjellen. De utfører et fag, og vi slipper støvet. I tillegg er det veldig greit å ha en så ren og ryddig plass som robotene trenger, sier han.

Det er første gang prosjektlederen har mekaniske kolleger på et prosjekt, men han både håper og tror at det ikke blir siste gang.

– Jeg tror faktisk at dette kommer til å bli standarden fremover. Det er jo ikke alle prosjekter som egner seg like godt, men i alle fall på næringsbygg, tror jeg dette blir veldig vanlig om bare to til tre år. I alle fall i Kruse Smith, sier han.