Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) må allerede før sommeren legge fram et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven med kraftige innstramminger i bruken av innleie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen pålegges å stramme inn på innleie av arbeidskraft

Stortingsflertallet vedtok torsdag Arbeiderpartiets forslag som pålegger regjeringen å stramme kraftig inn på reglene for innleie av arbeidskraft.

– Dette er en stor dag for norske arbeidsfolk, fastslår en fornøyd Arild Grande, Aps arbeidslivspolitiske talsperson.

Med vedtaket i boks pålegges regjeringen å endre arbeidsmiljøloven for å begrense innleie og verne om at faste, hele stillinger skal være standarden i norsk arbeidsliv. Forslaget fikk støtte fra SV, Rødt, Sp, KrF og MDG.

– Dagens vedtak pålegger regjeringen en kraftig innstramming av reglene som regulerer innleie av arbeidskraft og et forbud mot bemanningsbransjens arbeidskontrakter med såkalt «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag». I tillegg krever stortingsflertallet strengere kontroll for å fjerne ulovlig innleie, sier Grande.

– Det er viktig for å sikre et seriøst arbeidsliv for oss alle, og det er viktig for å sikre tryggheten i hverdagen for den enkelte, fastslår han.

De seks partiene pålegger regjeringen å legge fram endringene raskt slik at Stortinget kan behandle saken allerede før sommeren.

LO-sekretær Trude Tinnlund er svært fornøyd, og mener vedtaket er et viktig skritt i retning av et mer seriøst arbeidsliv. Hun sier det er en klar bestilling til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) lovproposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven, og hva den må inneholde om definisjon av fast ansettelse og innstramming av innleie.

– Vi ønsket selvfølgelig å gå lengre, men når KrF nå er med og bidrar til flertallet, er det et sterkt signal om et skifte i arbeidslivspolitikken. Hauglie har selv uttalt at hun vil rydde opp i slavelignende forhold i bemanningsbransjen. Nå må hun levere, sier Tinnlund.