– I Ramirent startet vi å bygge om våre 500 byggtørkere allerede rett etter at vintersesongen var ferdig, sier produktleder byggvarme i utleiselskapet Ramirent; Petter Gustav Johnsen. Foto: Ramirent
– I Ramirent startet vi å bygge om våre 500 byggtørkere allerede rett etter at vintersesongen var ferdig, sier produktleder byggvarme i utleiselskapet Ramirent; Petter Gustav Johnsen. Foto: Ramirent

Ramirent bygger om 500 byggtørkere

Ramirent har nå bygd om nesten alle sine 500 byggtørkere slik at de skal være klare til bruk fra nyttår.

Fra og med 1. januar er det forbudt å fyre med fossil olje til byggvarme.

– Totalt anslås det at det slippes ut to millioner tonn CO2 fra bygg og anlegg i Norge, og på selve anleggsplassen står byggtørkerne og de største anleggsmaskinene for nærmere halvparten av disse utslippene. I dag brukes ofte flytende mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking på byggeplasser. Det dreier seg da som regel om byggvarmere og byggtørkere, mer kjent som «koko-verk», som er fyrt med diesel, skriver Ramirent i en pressemelding.

Nå har Stortinget vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til byggvarme fra og med nyttår 2022.

Produktleder byggvarme i utleieselskapet; Petter Gustav Johnsen, opplyser at arbeidene med å bygge om alle Ramirents byggtørkere startet allerede rett etter at vintersesongen var ferdig i april/mai.

– Selv om vi har investert over 20 millioner kroner i elektrisk utstyr og fjernevarme-utstyr de siste tre-fire årene, og i tillegg har inngått et større el-ladesamarbeid med BKK, så hadde vi i mai fortsatt 500 byggtørkere som gikk på flytende mineralolje. Det ble derfor satt av to millioner kroner til å gjøre disse maskinene fossilfrie og miljøvennlige. Vi har så langt rukket å bygge om cirka 75 prosent av byggtørkerne slik at de kan gå på biologisk drivstoff. Og så tar vi resten etter hvert. De vi ikke rekker å bli ferdige med til nyttår vil ikke bli leid ut før de er ombygd, sier Johnsen i meldingen.

Administrerende direktør i Ramirent Norge; Fredrik Brandal, legger til at Ramirent ønsker å tilby løsninger som er bra for miljøet samtidig som det sikrer bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter. Brandal påpeker at det langsiktige målet til Ramirent er å bli en nullutslippsbedrift, og at det første delmålet er å være fossilfrie i løpet av 2023.

I konsekvensvurderingene til Miljødirektoratet ble det anslått at forbudet kan redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85.000 tonn CO2 i året fram til 2030 hvis den flytende mineraloljen erstattes av fornybare alternativer. Dette tilsvarer utslipp fra cirka 42.500 fossilbiler årlig.