Espen Haakestad

Rambøll og Lean Communications samarbeider

- Gjennom å utvikle våre ansatte gjennom utplassering i kompetansemiljøer skal vi levere enda bedre tjenester til våre kunder, forteller divisjonsleder «Prosjektledelse i Bygg Sør/ Øst & Samferdsel og byutvikling i Rambøll, Siw-Hege Adriansen Gundersen. 

Siw-Hege Gundersen

Selskapet plasserer ut to ansatte i ett år hos Lean Communications.

– Dette er et samarbeid vi har jobbet lenge for å få til, og vi er svært tilfreds med å ha lykkes, sier daglig leder Espen Haakestad hos Lean Communications.

- Rambøll og Lean Communications har allerede gjort noen prosjekter sammen og har erfart at de utfyller hverandre kompetansemessig samt at de står for de samme verdiene, heter det i en melding fra selskapene.

I bunnen for inngåelsen av avtalen om utplassering ligger en felles erkjennelse om at det fortsatt er mye å gå på for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De mener at det for ofte leveres prosjekter forsinket, med kostnadsoverskridelser eller med mangler ved overlevering.

- Dette fører både til for lav lønnsomhet og til negativ omtale av bransjen i pressen. Men gjør vi ikke noe annet enn vi har gjort før, vil vi fortsette å få de samme resultatene, sier Bjørn Ungersness i Lean Communications..

De peker på at bygge- og anleggsprosjektene kan forbedres gjennom å øke graden av innsyn, digitalisering, forståelse og koordinering mellom alle involverte aktører; de utførende, de prosjekterende og byggherren.

- Samtidig må beslutninger, prosjektering, innkjøp, logistikk og utførelse være koordinert slik at flyt oppstår.

- Gjennom vårt arbeid har vi sett hvordan resultater kan forbedres dramatisk ved hjelp av involvering, gjennom å skape eierskap og å skape en god ledelses- og oppfølgingsstruktur. Vi har bl.a. vært med å redusere et byggetrinns byggetid med 42% hos en av våre kunder. Det sier noe om det potensialet som finnes, sier Haakestad.

Gjennom det siste halve året har de to selskapene vært i hyppig dialog for å finne formen på samarbeidet. Mange brikker skal falle på plass, men nå er alt klart. – Utvikling av bransje og fagmiljøer på tvers er viktig, avslutter Gundersen.