Rædergård Entreprenør bygger nytt hovedvaktbygg på Ørland flystasjon

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Rædergård Entreprenør fra Ørland om bygging av nytt hovedvaktbygg på Ørland flystasjon.

Bygget som skal oppføres vil bli 1.800 kvadratmeter stort, og skal huse funksjoner for hovedvakt ved flystasjonen, arrest, hundeekvipasje, kontor og lager.

- Oppføringen av vaktlokalet starter 1. september, med en byggetid på halvannet år. Kontrakten ble vunnet av den lokale entreprenøren Rædergård Entreprenør AS, og kontraktsummen er på 75 millioner kroner, inklusive merverdiavgift.