Produsent: - Royalkledning tilfredsstilte ikke brannkrav

Moelven gikk fredag ut med informasjon til sine kunder om at deres royalkledning ikke tilfredsstiller brannklasse D.

I desember ble det kjent at all royalimpregnert kledning i en årrekke har vært brannklassifisert i klasse D uten nødvendige tester av brannegenskapene til produktet.

Fredag melder bransjeforeningen Treindustrien på sine nettsider at en av produsentene nå har gått ut med informasjon om testresultater til sine kunder.

– En produsent har gått ut med informasjon om at deres royalprodukt ikke tilfredsstiller brannklasse D i henhold til testene som er gjort, og følger opp overfor sine kunder, opplyser Treindustrien i meldingen.

Moelven informerte om testresultater fredag

Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Moelven Wood. Foto: Moelven

Moelven bekrefter overfor Byggeindustrien at de informerte sine kunder om sine endelige testsvar fredag. De har sendt ut status fortløpende siden desember i fjor.

– Vi sendte ut informasjon til alle våre kunder rett før årsskiftet der vi informerte at våre foreløpige tester viste at royalkledningen ikke tilfredsstilte brannklasse D, men at vi måtte gjøre ytterligere tester og komme tilbake med endelig informasjon så fort testsvarene forelå. Nå har vi fått svar, og de viser at ingen av våre royalbehandlede kledninger tilfredsstiller brannklasse D. Vi ser en tendens til at eldre kledninger som har vært værutsatt over tid har noe bedre brannmotstand, men de er fortsatt utenfor brannklasse D, sier divisjonssjef for Moelven Wood, Bjarne Hønningstad til Byggeindustrien.

Han understreker at Moelven er en liten royalkledningsprodusent med en markedsandel på under to prosent.

– Dette vil ikke få noen konsekvenser for vår samlede produksjon og våre ansatte. Minst like viktig for oss er det å fortelle at vi har testet alle andre kledningsprodukter i vår prisliste, og alle disse er godkjent for brannklasse D, sier han.

Byggeindustrien har fredag ettermiddag ikke lykkes med å få kontakt med de tre andre royalprodusentene i Norge, Marnar Bruk, Alvdal skurlag og Talgø Møre Royal for teststatus for deres produkter. De ulike royalkledningsprodusentene har ulike produksjonsmetoder.

Treindustrien: Vanskelig sak

På sine nettsider skriver Treindustrien følgende om situasjonen:

– Kundene må ta kontakt med de enkelte leverandører på sine prosjekter for å få tilgang på konkrete verdier i testresultatene. Slik kan brannrådgiverne få grunnlag for å gjøre beregninger og analyse i de konkrete prosjektene, og vurdere eventuelt kompenserende tiltak. Treindustrien forutsetter også at de enkelte royalprodusentene deler testresultater med myndighetene, skriver bransjeforeningen på sine nettsider.

Royalprodusentene har opplyst om ulike produksjonsmetoder, derfor blir det opp til den enkelte produsent å følge opp overfor sine kunder i de konkrete prosjektene, skriver de videre.

– Treindustrien har også god dialog med DiBK om hvordan de kan bruke sin rolle for å redusere uheldige samfunnskonsekvenser av saken. Sakens omfang kan ha store konsekvenser også for arbeidsplasser, og det er derfor viktig at næringen sammen med myndighetene jobber for å finne trygge løsninger som ivaretar byggeiere, kunder og produsenter. Treindustrien legger til grunn at regelverket skal ivareta personsikkerheten i bygg og jobber etter enhver tid ut fra dette, skriver de i meldingen.

Treindustrien har fått utviklet et hjelpemiddel av brannrådgiver Leif Tore Isaksen i Sweco, hvor hensikten er å håndtere bygg som er oppført med royalkledning og ivareta personsikkerhet.

– Treindustrien har løpende dialog med myndighetene for å finne løsninger i en svært vanskelig sak, og for å klargjøre regelverket slik at liknende situasjoner ikke inntreffer i fremtiden. Det er videre tatt et initiativ for å se på behov for utvikling av produktstandarden slik at eventuelle uklarheter i denne blir ryddet opp i. Royalsaken har aktualisert krav til produktdokumentasjon også for annen kledning. Treindustrien understreker at alle produkter skal ha riktig dokumentasjon i henhold til regelverket og det er viktig at kundene etterspør dette.