Illustrasjonsfoto: Alvdal Skurlag

Venter fortsatt på royalkledning-svar

Nedklassifiseringen av royalkledning har skapt stor usikkerhet på tvers i byggebransjen. I løpet av februar forventer produsentene svar på avgjørende branntester.

Daglig leder i Alvdal Skurlag, Berit Nordseth Moen. Foto: Alvdal Skurlag

I desember ble det kjent at all royalimpregnert kledning i en årrekke har vært brannklassifisert i klasse D uten nødvendige tester av brannegenskapene til produktet.

Det har ført til en midlertidig nedklassifisering og stans i både produksjon og salg i påvente av nye tester.

Alle de fire norske produsentene av royal-kledning er rammet, og saken har også hatt store ringvirkninger for både huseiere og boligprodusenter.

– Vi vet ikke så mye mer nå enn vi gjorde i januar, annet enn at vi forventer svar på branntestene i løpet av februar, sier daglig leder Berit Nordseth Moen i Avdal Skurlag til Byggeindustrien.

Alvdal Skurlag er en av de fire royalkledningsprodusentene i landet og skurlaget er en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Alvdal.

Bedriften har 100 årsverk fordelt på 90 ansatte, og produksjonen av royalkledning utgjør cirka en tredjedel av aktiviteten ved bedriften som i 2019 omsatte for nesten 290 millioner kroner.

Da de stanset salg og produksjon av royal-kledningen i desember, ble det også sendt permitteringsvarsel til 30 av sine ansatte. Foreløpig er ingen av dem permittert, og permitteringsvarslene er utsatt til 17. februar.

– Vi har andre typer kledninger som vi jobber med for fullt, og per nå har vi klart å holde aktiviteten oppe med alternativ produksjon. Blant annet har vi utviklet to nye impregnerte kledninger som tørkes ned og påføres overflatebehandling. Dette er furukledning, så vi får brukt råvarelageret som var tenkt til den royalbehandlede kledningen på andre områder, sier Moen.

Fortsatt usikkerhet

Hun legger ikke skjul på at usikkerheten fortsatt er stor og at det har kommet mange spørsmål fra kunder etter at salget og produksjonen av trekledningen ble stanset.

– Pågangen har vært spesielt stor fra de som har bygg under oppføring. Det har vært mange spørsmål om hvorvidt man kan få midlertidig brukstillatelse eller ikke. Nå har Boligprodusentenes Forening kommet med oppskrift på hva man skal gjøre for å tilfredsstille kravene til midlertidig brukstillatelse, og det har hjulpet mye. Når det gjelder eksisterende bygg med royalkledning, så var det avgjørende å få en tidlig avklaring på at personsikkerheten var ivaretatt, sier Moen.

Ingen permitterte hos Moelven

Kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren i Moelven. Foto: Moelven

Hos Moelven har ikke produksjons- og salgsstansen av royalimpregnert kledning fått konsekvenser for arbeidsstokken.

– Nei, royal trekledning er et lite produkt i Moelven. Det er først og fremst terrasseprodukter vi har med royalimpregnering, og disse produktene er ikke rammet, sier kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren i Moelven til Byggeindustrien.

Marnar Bruk har ingen kommentarer til saken på nåværende tidspunkt og viser til et informasjonsbrev som de sendte ut i desember.

Byggeindustrien har foreløpig ikke fått kontakt med Talgø MøreTre.

Alle utfører tester

Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

Alle de fire norske produsentene forventer svar på sine branntester i løpet av den kommende måneden, opplyser bransjeforeningen Treindustrien.

– Produsentene av royalkledning utfører nå klassifiseringstester og aldringstester og står i testkø hos norske, svenske og danske laboratorier for å avklare to ting: Klassifisering og hvordan aldringseffekten påvirker brannegenskapene til kledningen. Dette er en pågående prosess, og de forventer svar i medio februar og frem mot mars, sier administrerende direktør Heidi Finstad i bransjeforeningen Treindustrien.

– Inntil det foreligger andre fakta må kundene forholde seg til at det ikke foreligger testdokumentasjon som tilfredsstiller brannklasse D per nå for royal kledning, understreker hun.

Hjelpeverktøy

I påvente av testsvarene har Treindustrien i samarbeid med brannrådgiver Leif Tore Isaksen i Sweco utarbeidet en oppdatert veileder som skal fungere som hjelpeverktøy til alle brannrådgivere som jobber med å avklare hvilke bygg som trenger avbøtende tiltak og hvilke bygg som kan friskmeldes uten tiltak for å få midlertidig brukstillatelse med avvik som skal lukkes innen 12 måneder.

Treindustrien har også faste ukentlige møter mellom de berørte bransjeforeningene EBA, Byggmesterforbundet, Virke Handel og Boligprodusentens Forening der foreningene deler ny kunnskap om saken fortløpende.

– Det har vært et veldig godt samarbeid mellom bransjeforeningene der EBA, Boligprodusentene og Byggmesterforbundet jobber på spreng for å finne gode løsninger gjennom samarbeid i en krevende sak, sier Finstad.

Boligprodusentene: – Finner løsninger

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Arkivfoto: Tuva Skare

Veilederen fra Treindustrien er avstemt med råd som Boligprodusentenes Forening har gitt til sine medlemmer.

Boligprodusentene har blant annet utarbeidet oppskrifter til sine medlemmer som inneholder blant annet et informasjonsbrev som forteller hva ansvarlig søker må gjøre i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse.

– Det mest kritiske for oss har vært å finne gode løsninger for å få midlertidige brukstillatelse slik at de som har kjøpt bolig kommer inn i byggene sine. Vi har sammen med branneksperter fått på plass et godt opplegg der personsikkerhet er ivaretatt for de fleste bygg, mens vi ser at man på noen få prosjekter må inn med spesialister. Vi finner nok gode løsninger for disse byggene også, men her er det for mange variabler til at man kan finne en standardisert løsning, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentens Forening.

Boligprodusentene har nå begynt å planlegge neste fase om grunnlag for søknad om ferdigattest der de vil kartlegge hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres for å lukke avviket knyttet til royalkledning for de ulike boligtypene, før man kan søknad om ferdigattest.

Enn så lenge gir Boligprodusentenes Forening følgende råd til sine medlemmer med pågående prosjekter der det har vært planlagt bruk av royalimpregnert kledning:

  • Ikke bestill og bruk royalimpregnert kledning i nye prosjekter og pågående prosjekter hvor montering av kledning ikke har påbegynt.
  • Fjern royalimpregnert og monter annen kledning i prosjekter hvor kledningen i det vesentlige ikke er montert.
  • Fullfør montering av royalimpregnert kledning i prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig er montert.