Prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn (til venstre) og finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Oslo vil gi pengestøtte til a-krimjeger

I sin innstilling til revidert budsjett i Oslo kommune foreslår byrådet å gi 100.000 kroner i støtte til Fair Play Bygg, som undersøker arbeidsforhold på byggeplasser i Oslo og omegn.

Fair Play Bygg ble lansert for byggenæringen i oktober 2018, og relansert 14. februar i år. Prosjektleder Lars Mamen er eneste ansatte i organisasjonen, som baserer seg på frivillig støtte fra organisasjoner i arbeidslivet. Mamen følger opp tips fra publikum og ansatte om dårlige arbeidsforhold på byggeplasser, snakker med arbeidere, samler informasjon og sender eventuelt sakene videre til A-krimsenteret, Arbeidstilsynet eller til offentlige byggherrer der hvor de har ansvaret.

Siden oppstarten i år har Fair Play Bygg Oslo og omegn sendt inn totalt 97 tips til etatene.

– Jeg føler bare jeg skraper overflaten her. Det skjer ting i byggenæringen i Oslo som jeg ikke liker å tenke på, innrømmer Mamen.

Fair Play Bygg skal avsløre arbeidslivskriminalitet ved personlig tilstedeværelse ute i bransjen og ved at bygningsarbeidere som er utsatt for sosial dumping, payback-krav, vold, trusler og utrygge arbeidsforhold kan snakke med noen utenfor systemet som kan ta problemene videre i offisielle kanaler.

– Det er viktig at de folkene som dette gjelder, har noen å gå til. Dette er ikke folk som vil melde til kemneren eller til skattefuten, og de får ofte ikke lov til å fagorganisere seg. De er i en så utsatt situasjon at de ikke selv kan sende tips uten å frykte represalier, og de trenger noen som kan gjøre det for dem, forteller Mamen.

Spleiser for seriøsitet

Byrådet i Oslo kommune har tro på arbeidet som gjøres i Fair Play Bygg Oslo og omegn, og ønsker nå å være med på spleiselaget ved å innvilge en søknad på 100.000 kroner til organisasjonen. Finansbyråd Robert Steen håper Fair Play Bygg kan være et tilskudd til arbeidet kommunen gjør for å støtte den seriøse byggenæringen i hovedstadsområdet.

– Bakteppet er at vi har et arbeidsmarked som innen enkelte sektorer, spesielt innenfor bygg- og anleggsmarkedet, som over de siste 20 årene har utviklet seg i en ekstremt negativ retning. Vi prøver å få snudd denne utviklingen, og vi har blant annet laget Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, forteller han.

Oslomodellen går i korte trekk ut på at leverandører til Oslo kommunes bygg- og anleggsprosjekter i all hovedsak må benytte seg av egne fast ansatte i minst 80 prosents stilling, at minst 50 prosent av de ansatte i prosjektet skal være fagarbeidere og at minst ti prosent skal være lærlinger, at eventuell innleid arbeidskraft har rett til tarifflønn mellom oppdrag, og at det skal være maks ett ledd underleverandør. I tillegg er det forbud mot kontantbetaling og krav om HMS-kort fra dag én og bruk av det elektroniske systemet HMSREG.

Kravene gjør det vanskeligere for de kriminelle aktørene, men man har sett flere eksempler på at lovbryterne likevel finner en vei inn på byggeplassene.

– De kriminelle er kreative, og produserer dokumenter og kontrakter og lønnsslipper som ikke er reelle. Dette får du ikke avdekket i de kontrollene som disse byråkratene gjør. Du må du prate med folk, og da får du høre mange historier. Senest forrige uke avdekket vi kriminelle forhold på en av kommunens prosjekter, men de fleste tipsene vi får er om privatmarkedet, forteller Lars Mamen.

Arbeidslivskriminalitetsjegerstøtte

Robert Steen mener det er viktig at kommunen er med å bidra til seriøsitetsarbeidet som Fair Play Bygg står for.

– Lars er en arbeidskriminalitetsjeger, og vi som kommune og som samfunn er godt tjent med å støtte opp under det arbeidet han gjør. Vi forandrer ikke verden med 100.000 kroner, men kanskje kan vi forandre verden ved å vise hva vi står for, sier Steen.

Byrådets reviderte budsjett skal behandles i siste bystyremøte i Oslo i juni, og finansbyråden håper forslaget kan stemmes gjennom med støtte fra partiet Rødt, som, ifølge Steen, er det eneste de trenger for flertall.

Støtten er for 2019, og eventuelle nye tilskudd fra kommunen må vedtas år for år.

– Men jeg har ingen grunn til at støtten skal bli borte eller bli noe mindre. Jeg håper vi gjennom dette tiltaket vil bevise at dette var smart, og at det er en aktivitet som gir stor merverdi for kommunen, sier Steen.

Så langt er det lokale laug og fagforeninger i Oslo og Akershus, samt Nelfo, som støtter Fair Play Bygg Oslo og omegn.

– EBA har ikke blitt med på spleiselaget ennå, og det må jo være pinlig. Jeg vil rette en utfordring til EBA om å slutte å være en gratispassasjer i dette prosjektet, men heller bli med, sier Mamen.

Direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Ole Henrik Ystehede, bekrefter at regionforeningen etter styrebehandling i høst takket nei til å delta i samarbeidet om uropatrulje.

– Vi deler fullt ut frustrasjonen og utålmodigheten med at ikke offentlig kontroll og tiltak er tilstrekkelig for å få bukt med useriøse aktører i bransjen. Men det er uansett EBAOs syn at dette må være et offentlig ansvar. Det skal ikke være nødvendig at bransjen selv skal utøve kontroll og risikere å komme i kontakt med kriminelle miljøer, uten å ha verken kontrollmyndighet eller sikkerhetsnettet offentlige ansatte har, sier Ystehede.