BNL-leder Jon Sandnes. Foto: Svanhild Blakstad

Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet: - Større marked for de seriøse

– BNL er fornøyd med at regjeringen har løftet bygge- og anleggsnæringen høyt opp i strategien, men nå må tempo og vilje til å følge opp bli tydeligere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Det er mange ulike prosesser som pågår som har stor betydning for både bedrifter og kjøpere av tjenester fra byggenæringen. BNL fremhever at de er utålmodige både når det gjelder godkjenningsordningsordninger for bedriftene i byggenæringen og tiltak i privatmarkedet.

– BNL mener vi må få på plass Forbrukerportalen for håndverkstjenester og tiltak som "Tett på" må gjøres landsdekkende. Ikke minst haster en ny Sentral godkjenning i samarbeid med partene, sier Jon Sandnes.

Regjeringen vil utrede om forbrukere kan og bør gis tilgang til sanntidsdata fra offentlige registre gjennom eBevis.

– Dette er en ordning som vi har høye forventninger til. Forbrukerne bør få tilgang på dette for å lettere finne frem til seriøse bedrifter, sier Sandnes.

Han peker på at det er positivt at kontroll med HMS-kort er styrket, men at HMS-kortet må forbedres og arbeidet med id-kort må økes.

BNL mener at tilsyn og kontroll er avgjørende for at regelverket skal følges av alle.

– Tilsyn må være målrettet og risikobasert og sanksjonene må være raske. Myndighetene må ikke løpe etter de kriminelle, men stoppe de å komme inn i markedet, sier Sandnes videre.

BNL mener det er svært viktig å stille strengere krav til oppdragsgivere og leverandører. Det offentlige anskaffer for cirka 500 milliarder kroner i året. 

– Denne innkjøpsmakten kan og må brukes til å bekjempe arbeidslivskriminalitet.  Åpenhet i offentlige innkjøp er viktig. BNL ønsker at det innføres en enkel kunngjøringsplikt i et Lille-Doffin for små anskaffelser. For at kunngjøringene skal nå flest mulig leverandører i markedet, bør kunngjøringsplikten være digital og ligge til samme nettsted. Det vil bidra til å øke markedet for seriøse bedrifter, avslutter Sandnes.

Les strategien her