Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

- Oslo er proppen i bolig-Norge

Nye tall fra Boligprodusentenes Forening viser at det fortsatt er Oslo som er hovedutfordringen i det norske boligmarkedet.

– Oslo bygger bare halvparten av det antallet boliger byen trenger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– De galopperende boligprisene vi ser nå er et resultat av for lav boligbygging i Oslo over tid. Det vil få negative samfunnsmessige konsekvenser for hele Norge om ikke Oslo får opp boligbyggingen, og byrådsleder Raymond Johansen må selv sette seg i førersetet for å gjennomføre nødvendige tiltak, sier Jæger.
Han mener at med den prisstigningen vi ser spesielt på små leiligheter, må vi avvike fra leilighetsnormen i Oslo for en periode.

- Igangsettingen av nye boliger i 2. kvartal lå seks prosent over tilsvarende periode i fjor. 2. kvartal 2016 er faktisk det beste kvartalet for igangsetting vi har målt siden vi startet målingene i 1999, sier Jæger. Igangsettingen i juni lå imidlertid 13 prosent under juni i fjor. Hittil i år ligger igangsettingen 5 prosent etter fjoråret. De siste 12 månedene er det igangsatt cirka 29.500 boliger.

- Boligsalget ligger på et rekordhøyt nivå. Vi har aldri tidligere målt en bedre salgsmåned enn vi gjorde i juni i år. Salget i juni lå hele 42 prosent over juni i fjor. Salget i 2. kvartal lå 25 prosent over samme kvartal i fjor. De siste 12 månedene er det solgt cirka 32.500 nye boliger. 

– Vi må tilbake på 80-tallet for å se et tilsvarende nivå for boligsalget, avslutter Jæger.