Jernbaneverket-direktør Elisabeth Enger signerer rådgiverkontrakten. Foto: Ingunn Monstad/JBV.

Ny InterCity-kontrakt til Rambøll og Sweco

Rådgiverkontrakten for den planlagte InterCity-strekningen Sørli-Lillehammer på Dovrebanen gikk til Rambøll og Sweco. Prosjektet vil, ved utløsing av opsjoner, pågå frem til 2030.

Sluttresultatet av arbeidet på strekningen vil innebære et nytt dobbeltspor dimensjonert for toghastighet inntil 250 kilometer i timen, og vil gi redusert reisetid, hyppige avganger og bedre regularitet. Kapasiteten for godstransport vil også øke. Dobbeltspor på strekningen Sørli-Lillehammer skal i tråd med Nasjonal Transportplan stå ferdig i 2030.

Vant på kompetanse og oppgaveforståelse

Sweco og Rambøll vant dette oppdraget ved å være best på oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisasjon, og oppnådde topp score med 5 av 5 mulige poeng på begge kriteriene.

- Det er fantastisk å vinne nok et stort og spennende prosjekt. Det er ekstra moro å vinne når vi vinner på kompetanse og oppgaveforståelse. Vi befester vår posisjon etter også å ha vunnet rådgiverkontrakt for InterCity-strekningen langs Østfoldbanen. I fellesskap med Rambøll vinner vi kontrakten på kompetanse og oppgaveforståelse, sier prosjektdirektør Hanna Rachel Broch i Sweco Norge.

Stor lokal betydning

InterCity prosjektet vil, når det står ferdig, løse mange utfordringer som lokale pendlere og andre reisende møter i dag. Det at arbeidet i stor grad skal utføres av lokale aktører har naturligvis også stor betydning. Prosjektkontoret er opprettet i Swecos lokaler på Hamar. Her vil 10-15 medarbeidere fra Rambølls kontor på Lillehammer og Swecos kontor på Hamar jobbe sammen.

- Denne kontrakten er svært stor i både omfang og varighet, også sett i nasjonal målestokk. Både prosjektledelsen og store deler av teamet for øvrig vil bestå av lokale medarbeidere. Prosjektet vil sysselsette mange rådgivere med spesialkompetanse innen jernbane og generell kompetanse innen samferdselsplanlegging i alle fall frem til 2030. Kanskje dette kan inspirere lokal ungdom som vurderer å velge ingeniørutdanning, sier prosjektleder Iver Reistad i Rambøll.