Norsk Treindustri konkurs

34 ansatte mister jobben etter at det denne uken ble åpnet konkurs i elementprodusenten Norsk Treindustri.

Til Tvedestrandposten forteller daglig leder Bjørn Width blant annet  om sviktende marked og presset likviditet.

- Det er et sammensatt bilde, der sviktende marked er en av hovedårsakene. Vi har også hatt en del utestående beløp som har presset likviditeten. I tillegg uteble kapitalutvidelsen fra eierne. Disse elementene, som enkeltvis kunne vært håndterbare, men som samlet sett ble for mye, gjorde at vi ikke lenger kunne fortsette driften, sier Width til avisen.

Han trekker også frem en konflikt med en stor kunde som en av årsakene til Vegårshei-selskapets problemer.

Selv om Norsk Treindustri nå er historie håper Width på fortsatt elementproduksjon i en annen regi på fabrikken.