Norgeshus skuffet over regelendringene fra Finanstilsynet: – Dumt og merkelig

Daglig leder Dag Runar Båtvik i Norgeshus er skuffet og overrasket over de nye utlånsreglene fra Finanstilsynet. – Distriktsfiendtlig, mener han.

– Jeg ser for meg at dette klart vil gjøre finansieringen dyrere på en del prosjekter ute i distriktene, som igjen vil redusere boligbyggingen og øke boligprisene, Dag Runar Båtvik til Finansavisen.

Sist uke ble det kjent at boliglånsforskriften ikke blir strammet inn. Dagen etter varslet imidlertid Finanstilsynet nye regler for lån til boligprosjekter.

Finansiering av eiendomsprosjekter skal regnes som «høyrisiko», og dermed ha en risikovekt på 150 prosent, skriver Finansavisen.

Finanstilsynet vil ramme det de kaller spekulativ investering i eiendom.

Regelendringen omfatter både nye og eksisterende lån og tar heller ikke høyde for hvor mye som er forhåndssolgt i et boligprosjekt.

– Det blir vanskeligere å regne hjem prosjekter. Slik jeg tolker det så kan ikke bankene ta sin egen risikovurdering på prosjektet. Selv om alt er solgt, så betyr ikke det noe. Det synes vi er dumt og merkelig, sier han til Finansavisen.

Endringene omfatter ikke store banker med egne metoder for risikovekting. Dermed slår de hardest ut for distriktene, der mindre bankene gjerne står for finansieringen.

– Jeg er overrasket og skuffet. Vi mener at de reglene som allerede ligger der er litt distriktsfiendtlige, med krav til egenkapital basert på at en bolig kan ha høyere byggekostnader enn boligverdi. Nå blir det enda verre, sier Båtvik.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening reagerer også på endringene. Han mener de kan få sterkere betydning for utlånspraksisen i privatmarkedet enn boliglånsforskriften.

Under en pressekonferanse tirsdag kommenterte han også at innstrammingen vil gjøre det mye vanskeligere å finansiere nye boligprosjekter.