Solheim Fjellgrend ligger i populære Solheimsdalen med oppkjørte skiløyper gjennom feltet. Foto: Norgeshus

Norgeshus økte igangsettingen av hytter med 98 prosent

2019 ble et svært godt år for Norgeshus på hyttemarkedet. Mens det i 2018 ble igangsatt bygging av 99 hytter, økte dette antallet til 196 i 2019, en økning på 98 prosent.

– Siden oppstarten i 1988 har vi bygd både hus og hytter, men andelen bygde hytter har alltid ligget en god del lavere. Nå er det en generell nedgang i boligmarkedet, mens det i hyttemarkedet går motsatt vei, og denne oppgangen ønsker vi å være en del av, sier Benn Båtvik, markedsdirektør i Norgeshus i en pressemelding fra selskapet.

Han opplyser at det med forhandlere over hele landet, kreves et hyttetilbud for alle typer miljø, fra sørlandsinspirerte sjøhytter til fjellhytter i både tradisjonell og moderne stil. Variasjonen i størrelse er også stor, fra arealeffektive hytter på 30 kvadratmeter til hele hyttetun.

Størst vekst i fjellregionen på Vestlandet

Norgeshus opplyser at den største veksten i hyttemarkedet er i fjellregionen på Vestlandet hvor blant annet Norgeshus Forus har hatt stor suksess med sitt hytteområde Solheim Fjellgrend i Sirdal.

– Med nedslagsfelt i Stavanger, merket vi godt nedgangen i boligmarkedet som følge av oljekrisen forteller Per Ove Øglænd, daglig leder i Norgeshus Forus i meldingen.

Han opplyser at dette var en av grunnene til at Norgeshus Forus valgte å satse mer inn mot hyttemarkedet.

Solheim Fjellgrend består i dag av 52 hytter, men de er allerede i full gang med en ytterligere utvidelse av feltet. Når feltet er ferdig utbygd, vil det bestå av hele 83 hytter.

– Mye av suksessen kommer av at vi gjennom hele prosessen har tenkt på det helhetlige inntrykket av feltet. Når potensielle kunder kom på visning, var infrastrukturen på plass og tomtene ferdig opparbeidet. Vi hadde også på forhånd gitt føringer for type hytter på de ulike tomtene for å skape en helhet i feltet, sier Øglænd.

Men det bygges slett ikke kun tradisjonelle hytter. Innerst i Lysefjorden har Norgeshus Bo-Ly bygd to særegne småhytter på kun 10 kvadratmeter. Hyttene står på en søyle og har en flott utsikt over Lysefjorden.

Små hytter med fantastisk utsikt innerst i Lysefjorden. Foto: Norgeshus

Yngre hyttekjøpere

Markedssjef i Norgeshus, Øyvind Eidem, opplyser i pressemeldingen at gjennomsnittsalderen på dagens hyttebyggere er lavere enn tidligere.

– Nå er det stadig flere barnefamilier som bygger seg hytte, som gjør at vi må tenke annerledes i utformingen av hyttene. Veldig mange er på utkikk etter en helårshytte til bruk i alle skoleferiene. Behovet, men også ønsket om å reise på ferie til utlandet er ikke lenger like stort som tidligere, så mange velger heller å legge mer penger i hyttebygginga. Det å feriere på egen hytte er blitt trendy, så vi ser for oss en ytterligere vekst i hyttemarkedet i årene framover, sier Eidem.