Under lanseringen av den nye standarden for grønne tak ble blant annet plantetaket på kjøpesenteret Fornebu S i Bærum presentert. Taket har gitt tilbake litt av naturen som måtte vike da nybygget ble oppført, og god vannhåndtering har vært et viktig mål. På bildet Øyvind Dyrvik og Jostein Sundby fra Vital Vekst under leggingen av taket i fjor høst.

Foto: Tor Lie

Norge har fått en standard for grønne tak

En ny Norsk Standard skal sikre kvalitet og god økonomi i prosjekter med grønne tak.

Under lanseringen 8. desember ble standarden overrakt ordføreren i Bærum, Lisbet Hammer Krog, en kommune som har høye miljøambisjoner, ikke minst knyttet til utviklingen av Fornebu.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbet Hammer Krog, får overrakt en ny Norsk Standard for grønne tak av administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus (foto: Standard Norge)

Ordfører Lisbet Hammer Krog har lenge ivret for grønne tak og skrøt av komiteen under ledelse av Pedro Emilio Ardila fra Bærum kommune, som har utviklet standarden.

- Gjennom arbeidet med standarden har Standard Norge invitert til bredt samarbeid med alle interessenter og fått alle med. Det å utvikle en standard er en form for samarbeidsdrevet innovasjon, sa ordføreren under lanseringen.

Standard Norges administrerende direktør Jacob Mehus trekker fram grønne taks evne til å håndtere overvann.

- I tillegg til at grønne tak beriker lokalmiljøet og øker trivselen, kan de på årsbasis halvere mengden regnvann som renner av et tak. Dette avhjelper rørsystemer og ledningsnett og man unngår høye kostnader knyttet til håndtering av overvann. Grønne tak gir rett og slett en buffer mot flomproblemer og vannskader som følge av styrtregn. Det er god samfunnsøkonomi, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Den nye norske standarden skal bidra til økt biologisk mangfold i byer og lokalmiljøer og omhandler ekstensive tak med vegetasjon som krever lite skjøtsel. Kostnadene til drift er små sammenliknet med et ordinært grøntanlegg.

Les også: Verdensmester i miljø – på taket

Under lanseringen ble blant annet det grønne taket på kjøpesenteret Fornebu S i Bærum presentert. Taket har gitt tilbake litt av naturen som måtte vike da nybygget ble oppført, og god vannhåndtering har vært et viktig mål.

Den nye standarden, NS 3840 Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak, er resultat av at eksperter med svært forskjellig bakgrunn samarbeidet og blitt enige om hva som er viktig ved etablering av grønne tak og hvordan aktørene bør jobbe sammen. Sammen har de laget den norske oppskriften på hvordan planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak skal foregå.