Direktør i NHO, Nina Melsom. Foto: NHO

NHO vil ha skille mellom vikarer og innleid arbeidskraft

NHO og NHOs landsforeninger foreslår at ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» kun skal gjelde vikarer. Fellesforbundet hilser forslaget velkommen.

- Vi må skille mellom innleie av vikarer og å basere bemanningen i et selskap på innleid arbeidskraft, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i en pressemelding.

NHO har nå bedt om et møte med Arbeids- og sosialdepartementet for å redegjøre nærmere for forslaget.

Mer regulære innleieavtaler

Bakgrunnen for NHOs forslag er at de har sett en økende tendens til at bedrifter inngår mer regulære innleieavtaler med bemanningsbedrifter innenfor områdene industri, bygg og anlegg.

Dette er innleieavtaler som går lengere enn å dekke opp et midlertidig arbeidskraftbehov.

Med en slik utvikling har bemanningsselskapene kommet i en annen stilling enn tidlig på 2000-tallet, mener NHO.

- Vi ser en økende tendens til at bedriftene inngår avtaler med bemanningsbedrift om å leie inn arbeidskraft på mer regulær basis. Dette er en helt annen måte å drive en bedrift på enn vi tradisjonelt har hatt, sier Nina Melsom.

Like konkurransevilkår

NHO-felleskapet mener at når innleie skjer på slike vilkår bør arbeidstakerne sikres forutsigbarhet i arbeidsforholdet.

De mener også det er avgjørende å sikre like konkurransevilkår mellom de ordinære bedriftene og bemanningsbedriftene.

– Bemanningsbedriftenes rammebetingelser må være lik rammebetingelsene til de ordinære bedriftene; og da er det rimelig at bemanningsbedriftene betaler lønn i forhold til en definert stillingsprosent. NHO-fellesskapet foreslår derfor at ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» kun skal gjelde for vikarer. Vilkårene for ansettelser av vikarer som alternativ til midlertidig ansettelser foreslås videreført slik det er i dag, heter det i NHO-forslaget.

– Vikarer utgjør en liten, men viktig del av arbeidslivet. Alle bedrifter vil ha nok folk på jobb. Derfor vil det være et behov for å dekke opp bemanningen ved sykdom eller i perioder det er mye å gjøre, sier Melsom.

Positivt, mener Fellesforbundet

Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad. Foto: Trond Joelson

I Fellesforbundet, som har vært sterkt kritiske til ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag», er de positive til NHOs forslag.

– Det NHO griper fatt i nå, er det vi har pekt på som den problematiske delen av bemanningsbransjen. Dette gir oss et godt dialoggrunnlag for å kunne løse denne utfordringen, mener nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad til Byggeindustrien.

– Det vi kaller vikarbyråbransjen, det vil si der en person går inn som direkte erstatning for en annen person i en bedrift for en kort periode, har heller vi hatt noen problemer med. Det vi ser på som den store undergravingen av arbeidslivet, spesielt innenfor byggnæringen og verftsindustrien, er de tilfellene man leier inn arbeidskraft utover dette behovet. I all hovedsak er det snakk om utenlandsk arbeidskraft, og de går inn i direkte konkurranse med fast ansatte ute i produksjonsbedriftene, sier han.