Ill. Christensen & Co Arkitekter

NCC skal bygge plusshus-barnehage

NCC Construction er valgt som totalentreprenør av Asker Kommune for prosjektering og bygging av Kistefossdammen barnehage, i en samspillskontrakt.

Barnehagen blir Norges første offentlige plusshus. Kontrakten er beregnet til ca MNOK 45.

Kistefossdammen barnehage blir ca 1.300 kvm og vil få 6 avdelinger for totalt 100 barn. Barnehagen bygges som et forbildeprosjekt i Future Built, og har som mål å oppnå 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra energi, materialer og transport.

- Det er svært spennende for oss å få ta del i et så viktig prosjekt. Dette bekrefter NCCs kompetanse og gir økt motivasjon i arbeidet med å utvikle en bærekraftig framtid, sier divisjonsdirektør Thomas Re Johnsen i NCC Construction Norway.

I samspillskontraktens fase 1 vil fokuset ligge på organisering og planlegging. I denne fasen samordner NCC arbeidet og samarbeidet med Asker kommune, arkitekter, rådgivere og valgte underentreprenører. Fase 2 gjennomføres som en totalentreprise, med en byggetid på 13 måneder.

- Vi takker Asker kommune for tilliten de viser oss. Dette vil bli et referanseprosjekt, og føyer seg inn i rekken av flere andre ambisiøse bærekraftige prosjekter NCC gjennomfører. Vi ser fram til samarbeidet med de ulike aktørene, som alle besitter viktig kompetanse på sine områder, sier distriktssjef Gunnar Svein Ulvestad i NCC Construction Norway.

Prosjektmålet er å utvikle et bygg med et arkitektonisk spennende design. Bygget vil bli et plusshus der det produserte overskuddet av energi vil tilsvare årsforbruket til to elbiler.

NCC bygde i 2012 Asker kommunes første passivhus, Borgenbråten Bo- og Aktivitetssenter. Andre offentlige prosjekt med høy miljøstandard er Haukåsen barnehage i Trondheim, Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg og prosjektet Brynsengfaret skole for Undervisningsbygg KF i Oslo, som er et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB).

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til blant annet energibruk og avfallshåndtering.