– Det ser ut som de forventningene vi har hatt til lavere temperatur i boligmarkedet er i ferd med å skje, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: NBBL

– Det ser ut som de forventningene vi har hatt til lavere temperatur i boligmarkedet er i ferd med å skje, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: NBBL

NBBL: Kraftig fall i folks forventninger til boligmarkedet

NBBLs Boligmarkedsbarometer viser at den den fallende trenden som følge av forventet høyere rente og lavere boligprisvekst fortsetter.

Ikke siden NBBL startet å måle folks forventninger via «Boligmarkedsbarometeret» har nivået vært så lavt.

– Dette tyder på at forventingene vi har hatt til fremtidig lavere temperatur i boligmarkedet, nå er i ferd med å skje, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, i en pressemelding.

– Krigen i Ukraina, redusert kjøpekraft og rekordhøye strømpriser gir økt usikkerhet og påvirker økonomien og boligmarkedet. Noe lavere priser i bruktboligmarkedet kan bety muligheter for flere boligkjøpere. På den andre siden kan økende renter, inflasjon og høye byggekostnader føre til lavere byggetakt. I pressområdene vil et fall i boligbyggingen forsterke ubalansen mellom etterspørselen og tilbudet av boliger. Det er ikke heldig verken for pris, boligforsyningen eller for de som skal inn på boligmarkedet, sier Bård Folke Fredriksen videre.

Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som siden juni 2018 har målt nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Resultatene fra september viser et rekordlavt nivå på minus 4,7. Andelen som tror på boligprisfall har økt fra 16 prosent i august til 26 prosent i september. Til sammenligning trodde 5 prosent på boligprisfall i februar. Fortsatt tror 41 prosent på høyere boligpriser det neste året.

89 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året.

– Dette tallet holder seg på et stabilt høyt nivå. Kun 2 prosent tror på lavere boliglånsrente, skriver NBBL.

Kun 5 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Det innebærer ingen endring fra forrige måned. 64 prosent er i liten grad bekymret for å miste jobben.

– Samlet innebærer de tre komponentene at Boligmarkedsbarometeret faller fra 3,4 i august til minus 4,7 i september. Barometeret fortsetter derfor i en fallende trend og lander på rekordlavt nivå siden oppstart juni 2018 og indikerer lav temperatur i boligmarkedet, heter det i meldingen.