Moelvens Hedalm-kjøp godkjent

Konkurransemyndighetene har godkjent Moelvens kjøp av Hedalm AS. Moelven overtar formelt selskapet fra 1. oktober.

Divisjonssjef Marcus Johansson i Moelven Byggsystemer sier at han er svært fornøyd med avgjørelsen.
- For oss betyr det nå at vi konkret har noe å jobbe med. Moelven har fra 1. oktober to modulbedrifter i Norge og vi er allerede i gang med å se på løsninger for hvordan modulvirksomheten mest effektivt og hensiktsmessig bør organiseres og driftes i framtida. Det er en prosess som skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansatte og ledelse i Moelven Byggmodul AS og Hedalm AS, sier Johansson.

Strategisk sett har oppkjøpet vært begrunnet i et ønske om å spesialisere modulvirksomheten for å styrke Moelvens konkurransekraft innen industriell bygging.

- To sterke produksjonsenheter av moduler i Norge gir muligheter for økt spesialisering, økt kapasitet og evne til å levere store ordrer på kort tid – i alle våre tre segmenter. Segmentene vi opererer i er a) bygg og anlegg, b) prosjekt og c) bolig, sier Johansson.

En særlig begrunnelsen for oppkjøpet er at konsernet opplever og forventer en betydelig etterspørselsøkning i markedet for standardiserte og nøkkelferdige fleretasjes leilighetsbygg.

- Moelven har utviklet et eget boligkonsept basert på moduler der kundene får et fleretasjes leilighetsbygg levert som en totalentreprise inklusive eventuelt parkeringskjeller. I produksjonslokalene på Hjellum kan Moelven produsere over 12 meter lange moduler. Det er spesielt viktig for Moelvens nye boligkonsept, sier Johansson.

Interessen for å bygge med tre sterkt voksende.

- Vi tror det tufter på at tre er det aller beste materialet å bygge med dersom en skal tenke på miljøet. Mange utbyggere og boligeiere er opptatt av det, sier Johansson.