Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn sendte 226 varsler til myndighetene i 2019. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Menneskehandel, vold og svindel på byggeplass - i 2019 sendte han 226 varsler til myndighetene

Fair Play Bygg Oslo og omegn ble etablert i 2019. I løpet av oppstartsåret har organisasjonen sendt 226 varsler til myndighetene. Tre av tilfellene skal ha dreid seg om menneskehandel og bruk av papirløse flyktninger.

Fair Play Bygg

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. Organisasjonen jobber for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår.

Eierne er Fellesforbundet Avd. 605 Rørleggernes Fagforening, Elektromontørenes forening Oslo og Akershus, Oslo Bygningsarbeiderforening, Nelfo Oslo og omegn, Nelfo Romerike, Byggmesterforbundet Oslo og Akershus, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Murmesternes Forening Oslo, Tømrer- og byggfagforeningen og Oslo Håndverks- og Industriforening.

Kilde: Fairplaybyggoslo.no

Det kommer frem i årsrapporten til Fair Play Bygg Oslo og omegn. Lars Mamen som leder organisasjonen sier han er blitt negativt overrasket over alt han har sett og blitt tipset om i det første driftsåret.

– Vi visste det var mye elendighet, og jeg har sett mye også som regionalt verneombud, men bildet er verre enn vi trodde, sier Lars Mamen til Byggeindustrien.

Han etterlyser mer handlekraft i næringen.

– Det blir litt for mange fromme ord og ønsker fra næringen, og for lite vilje til å ta et skikkelig tak. Man kan ikke bare skylde på de såkalte trusselaktørene, man må også rette søkelyset på markedet som kjøper inn tjenester fra de kriminelle, sier Mamen som mener både små og store byggeprosjekter er utsatt.

– Mange tror at det kun handler om de private kundene som får lagt fliser eller parkett hjemme, men dette skjer også på store byggeplasser. Det viser Fagarbeideren-saken tydelig. Dette er kanskje den mest prestisjefulle byggeplassen i Norge, og så er det likevel svindelbedrifter der, sier Mamen.

226 varsler

Saken han viser til handler om Fagarbeideren AS som var inne som underleverandør på byggingen av politiets beredskapssenter på Taraldrud utenfor Oslo.

Saken ble først omtalt i VG. Arbeidet til Fair Play Bygg Oslo avslørte at over 30 arbeidere ble grovt utnyttet og ikke fikk utbetalt lønn.

Men saken er langt fra det eneste eksempelet på arbeidslivskriminalitet i hovedstadsområdet.

I årsrapporten kommer det frem at Fair Play Oslo og omegn oversendte 226 varsler til myndighetene i 2019.

186 av varslene er sendt til A-krimsenteret, mens 30 av dem har gått til Arbeidstilsynet.

Noen få har gått direkte til Oslo kommunes kontrollkomité, kemneren i Oslo og Tollvesenet.

Disse områdene peker seg ut

Ifølge rapporten er det fire fagområder som peker seg ut, tømrer- og snekkerarbeider, malearbeid, flislegging og interiørarbeid, mur- og sementarbeid og el-installasjoner.

De typiske varslene er knyttet til svart arbeid der et firma utfører arbeid med mangelfull eller manglende kvittering på betaling, samt lønner sine arbeidsfolk med kontanter.

Ingen av varslene hadde bare én enkelt årsak.

Andre varsler har gått på forhold som lav eller uteblitt lønn, manglende eller ulovlig innkvartering, ulovlig formidling av arbeid eller generelt dårlige arbeidsforhold.

De fleste varslene til Arbeidstilsynet har gått på saker som usikrede arbeidstakere og mangelfulle stillaser, men også manglende HMS-kort, uregistrerte skader og urimelig lange arbeidsdager.

Toppen av et isfjell

I varslene som Fair Play Bygg Oslo og omegn har behandlet i 2019, er det også seks tilfeller av mobbing og vold, samt tre tilfeller av menneskehandel og bruk av papirløse flyktninger.

Lars Mamen frykter menneskehandel-sakene som de varslet om i fjor bare er toppen av et isfjell.

– Jeg tror det. Nå har vi nylig fått inn nye tips der det er mistanke om menneskehandel. Dette handler om borgere fra land utenfor EU-EØS som enten er helt papirløse eller på ulike måter skaffer seg illegale dokumenter. De er mer sårbare for å bli utnyttet, fordi de frykter å bli utvist fra landet dersom de går til politiet. Tipsene vi har fått nå, kan tyde på at kriminelle aktører som opererer med menneskehandel jobber på tvers av landegrensene i Norge, Sverige og Danmark, sier Mamen.

A-krimsenteret: Svært alvorlig

Leder av A-krimsenteret i Oslo og Akershus, Olav Norheim. A-krimsenteret i Oslo består av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt, NAV, Oslo kemnerkontor og Tollvesenet . Samarbeidet har eksistert siden 2015. Arkivfoto:  Sindre Sverdrup Strand

Leder av A-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim, bekrefter at menneskehandel og utnytting av mennesker i sårbare livssituasjoner forekommer i byggenæringen.

– Dette er en svært alvorlig del av den arbeidslivskriminaliteten vi ser. I de tilfellene vi kommer over sånne saker, så følges de opp, sier Norheim.

Han sier myndighetene stadig skaffer seg mer kunnskap og informasjon om hvordan arbeidslivskriminalitet foregår.

– Vi følger sakene tett. Men selv om vi har mye kunnskap om hvem de er og hvordan de opererer, så ser vi at disse kriminelle aktørene hele tiden tilpasser seg kontrollmetodene til myndighetene. Derfor er det viktig at både vi og andre myndigheter henger med i utviklingen, sier Norheim.

Ifølge A-krimsenterets leder så gjennomførte de 800 kontroller og avdekket 13 kriminellenettverk med 160 virksomheter i 2018.

Bransjene som er mest utsatt er bygg og anlegg, renhold, bilpleie, servering og transport. Tallene for 2019 er ikke offentlige enda.

– De typiske eksemplene på arbeidslivskriminalitet vi ser i byggenæringen er skatteunndragelser, brudd på lønns- og arbeidsvilkår, trygdesvindel og ulovlig arbeidskraft, sier Olav Norheim.

Krever handling

Ifølge Fair Play Byggs årsrapport har flere av sakene som er sendt inn til A-krimsenteret ført til umiddelbare reaksjoner fra myndighetene, mens varslene i andre tilfeller har gitt myndighetene bakgrunnsmateriale til videre behandling.

– Flere av sakene er fortsatt under etterforskning, noen har ført til bokettersyn, det er i lagt bøter og flere nettverk er sprengt, skriver organisasjonen om resultatene.

Ifølge rapporten er det flere navn som går i igjen i varslene og flere av selskapene inngår i nettverk av andre lignende selskaper.

Lars Mamen mener det nå kreves handling fra både politikere, myndigheter og bransje.

– Det kan være lett å tenke seg at jeg har egeninteresser på vegne av vår organisasjon til å tegne et svart bilde av byggenæringen. Men vi ser at det ikke bare er Fair Play Bygg Oslo omegn som advarer mot dette. Det kommer også tydelig frem i den ferske situasjonsbeskrivelsen til Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), sier Mamen.

Rapporten fra NTAES viser at nettopp utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i Norge.

Kriminelle nettverk

Eiere med utenlandsk bakgrunn dominerer varselsoversikten, men også norske bakmenn skor seg i den kriminelle delen av byggenæringen.

Organisasjonen sier også at noen regnskapbyråer er gjengangere i registrene. Fair Play Bygg Oslo og omegn mener det kan tyde på bevisst samrøre mellom kriminelle byggefirma og regnskapsbyråer som mangler etiske standarder, eller som i verste fall er en del av det kriminelle nettverket.