Even Hagelien, bransjedirektør i NHO Service og Handel, sier at de vil se på sine rutiner i forhold til hvordan de tar opp nye medlemmer. Foto: Erlend Angelo

NHO Service & Handel vurderer innstramminger etter bemanningsavsløring

I kjølvannet av det mye omtalte saken rundt bemanningsselskapet Fagarbeideren AS vurderer nå NHO Service & Handel å justere på sine medlemsrutiner.

Bemanningsselskapet Fagarbeideren AS har gjennom flere artikler i VG denne uken møtt harde beskyldninger om utnytelse av sine arbeidere. Selskapet har vær involvert i flere prosjekter hvor det er kommet frem påstander om manglende lønnsutbetalinger og grov utnyttelse av de utenlandske ansatte. Torsdag formiddag ble Fagarbeideren slått konkurs i Asker og Bærum tingrett.

Vil følge pengestrømmen
Nå jobber boet med å hjelpe de rammede arbeiderne gjennom Statens lønnsgarantiordning, og bostyrer Andreas Strime Christensen i Kco advokater uttalte til Byggeindustrien at de har indikasjoner på at de ansatte har kommet i en veldig vanskelig situasjon. Han la heller ikke skjul på at han er overrasket over at firmaets formelle ledelse ikke er i stand til å si hvor mange som er ansatt i selskapet. Til VG forteller han at det er nødvendig å granske hvordan firmaet har vært drevet og undersøke hvor midler er blitt av.

– Jeg vil følge pengestrømmene og se om det foreligger straffbare eller kritikkverdige forhold, sier bostyrer Christensen til avisen.

Var medlem i NHO Service og Handel
Fagarbeideren AS var medlem i NHO Service og Handel fra februar i år frem til de gikk konkurs torsdag.

– De hadde ennå ikke gjennomgått godkjenning som Revidert Arbeidsgiver (RA). Alle våre medlemmer plikter å gjennomgå en ekstern revisjon av rutiner og praksis innen ett år etter innmelding. Selskaper som ikke klarer å bli RA-godkjent innen et år blir tvangsutmeldt av NHO Service og Handel, uttalte Even Hagelien, bransjedirektør i NHO Service og Handel til Byggeindustrien torsdag.

Ser på sine rutiner
Hagelien påpeker nå at de vil se på sine rutiner i forhold til hvordan de tar opp nye medlemmer.

– Vi vurderer kontinuerlig våre medlemsrutiner, og det er klart at vi også i kjølvannet av en sak vil se på om det er noe som må justeres, sier Hagelien til Byggeindustrien.

Er det tilstrekkelig å gjennomgå en ekstern revisjon innen ett år, eller bør dette gjøres tidligere? Mange konkursryttere vil vel ofte forsvinne etter kort tid, kanskje før det er gått ett år?

– Det er viktig å skille mellom kriteriene for medlemskap og den faglige kvalitetskontrollen som kommer gjennom Revidert Arbeidsgiver. Kriterier som vi praktiserer i dag er blant annet at vi krever at selskapet er et AS som er registrert som godkjent bemanningsforetak i Arbeidstilsynet. Ved forespørsel om medlemskap gjør vi kontrollsjekker rundt virksomheten og daglig leder for å avdekke eventuelle forhold som tilsier at medlemskap ikke innvilges. Til sist er sendes søknad om medlemskap på høring til bransjeforeningens styre. Så langt jeg har oversikt er dette strengere kriterier enn sammenlignbare organisasjoner. Når det gjelder Revidert Arbeidsgiver, så er det en godkjenningsprosess som er såpass inngripende og kostnadskrevende at det er vanskelig å stille krav om å ha dette på plass tidligere enn det kravet som stilles i dag. At revisjon kjøres etter ett år øker nok også effekten av revisjonen, utdyper Hagelien.

– Fagarbeideren var nystartet bedrift da de kom inn, bør det settes krav til at det har vært drift i bedriften i en tid før de får medlemskap?

– Selv om vi har gode kontrollrutiner ved søknad om medlemskap viser denne saken at det er vanskelig å få et helt vanntett system ved innmeldelse. Særlig gjelder det nystartede virksomheter. Men det er verdt å minne om at tilfellet med Fagarbeideren AS er tilnærmet unikt. I løpet av mine 13 år som bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO Service og Handel har jeg kun opplevd ett annet tilfelle hvor vi har innvilget medlemskap for en virksomhet hvor det har endt med konkurs på denne måten. Det overveldende flertallet, med altså disse to unntakene, er seriøse næringsdrivende som både forholder seg til det ansvaret det er å være arbeidsgiver og som jobber for å oppfylle de forventinger vi har og krav vi setter til medlemsbedrifter. Uavhengig av om det er gründerbedrifter eller etablerte selskaper har disse også god nytte av medlemskapet, mener Hagelien.

Han forteller at de i løpet av 2019 har vi fått inn 25 nye medlemmer hvor det ennå ikke stilles krav til å bli Revidert Arbeidsgiver.

– Ved siden av dette har vi også noen medlemmer som har fått utsettelse på revisjon av forskjellige årsaker. Dette følges opp løpende, og vi regner med at noen medlemskap vil bli avsluttet på bakgrunn av manglende RA over nyttår, legger Hagelien til.