Regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder. Foto: EBA Agder

Etablerer Fair Play Agder

EBA Agder og en rekke samarbeidspartnere i fylket går nå inn for å etablere Fair Play Agder i kampen mot arbeidslivskriminalitet på Sørlandet.

Mandag 13. januar arrangerer en styringsgruppe ledet av EBA Agder et infomøte i Kristiansand. Målet er å informere næringslivet i Agder om initiativet og forhåpentligvis etablere Fair Play Agder som en forening med en prosjektlederstilling.

Prosjektet består foreløpig av en styringsgruppe bestående av LO/Fellesforbundet, EBA-Agder, Nelfo, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Næringsforeningen i Arendal, Arendal kommune og Kristiansand kommune.

Regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder sier til Byggeindustrien at initiativet til å etablere en egen Fair Play-organisasjon i Agder opprinnelig kom fra Håndverkerforeningen i Kristiansand, som tok kontakt med EBA våren 2019 for å starte prosessen. Styringsgruppen gikk i gang like etter sommerferien, og nå skal de få med seg bedriftene.

– Vi håper å ansette en prosjektleder før sommeren hvis vi får nok midler. Formålet med Fair Play Agder er forebygging og informasjon til befolkningen, og skal være en seriøs aktør som utgjør det gode bindeleddet mellom myndighetene og folket. A-krimsenteret får inn altfor lite tips, og vi håper å endre det, sier Waage.

Styringsgruppen i Agder har modellert sin ønskede Fair Play-organisasjon litt annerledes enn man har gjort andre steder i landet. Fair Play Agder skal for eksempel ikke være kun dekke byggenæringen.

– Seriøsitet har stått på strategiplanene til våre medlemsbedrifter i mange år nå, og vi ser at skurkene i stor grad har flyttet over til andre bransjer. Derfor tenker vi bredt, og bruker en modell som styrer etter risiko. Alle bransjer må stå sammen om dette, sier Waage.