Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Fagarbeideren AS slått konkurs

I Asker og Bærum Tingrett ble det torsdag formiddag åpnet konkurs i boet til bemanningsselskapet Fagarbeideren AS. Nå jobber boet med å hjelpe de rammede arbeiderne gjennom Statens lønnsgarantiordning.

Fagarbeideren AS har vært mye omtalt av VG de siste dagene. Dette har blant annet omhandlet flere prosjekter de har vært involvert i og manglende lønnsutbetalinger.

– Jeg kan bekrefte at det i dag er åpnet konkurs i Fagarbeideren AS. Vi har nå fokus på innhente opplysninger for å sikre verdier og på å ivareta de ansattes situasjon. Vi har indikasjoner på at de ansatte har kommet i en veldig vanskelig situasjon, og vi prøver nå å hjelpe gjennom Statens lønnsgarantiordning, sier bostyrer Andreas Strime Christensen i Kco advokater til Byggeindustrien.

Christensen forteller at konkursen ble fremmet på vegne av kemneren i Asker og Bærum, med bakgrunn i skyldig forskuddstrekk og manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift. De fikk rettens medhold i konkursbegjæringen torsdag formiddag.

Vet ikke hvor mange ansatte som er berørt
Advokat Christensen forteller at det er et betydelig antall ansatte berørt av konkursen.

– Akkurat nøyaktig hvor mange som er berørt har vi ikke full oversikt over på nåværende tidspunkt, sier han.

Bostyrer har vært er i kontakt med daglig leder, og Christensen legger ikke skjul på at han er overrasket over at firmaets formelle ledelse ikke er i stand til å si hvor mange som er ansatt i selskapet.

– Vi jobber nå for å få full oversikt over omfanget av konkursen, sier han.

Tirsdag beskrev VG gjennom en større reportasje at 35 arbeidere ikke skal ha fått lønn fra selskapet. Avisen møtte arbeidere fra flere ulike nasjoner som beskrev en vanskelig situasjon, og Fair Play Bygg, Oslo og omegn anslår at de ansatte har utestående lønn for over to millioner kroner.

Ville blitt tvangsutmeldt
Fagarbeideren AS var medlem i NHO Service og Handel, hvor de har vært medlem siden februar 2019.

– De hadde ennå ikke gjennomgått godkjenning som Revidert Arbeidsgiver (RA). Alle våre medlemmer plikter å gjennomgå en ekstern revisjon av rutiner og praksis innen ett år etter innmelding. Selskaper som ikke klarer å bli RA-godkjent innen et år blir tvangsutmeldt av NHO Service og Handel, sier Even Hagelien, bransjedirektør i NHO Service og Handel til Byggeindustrien.

Han sier de i utgangspunktet ikke fant noe ved firmaet som virket usikkert når de søkte medlemskap.

– Selskapet var registrert slik det skulle og godkjent av Arbeidstilsynet da de ønsket medlemskap. Med utgangspunkt i at det ikke da forelå andre forhold som skulle tilsi at selskapet ikke skulle bli medlem, oppfylte det kravet om medlemskap. Med medlemskapet fulgte forventninger om at selskapet så lar seg gjennomgå kvalitetssikring gjennom RA-godkjenningen innen et år. Forutsatt at det som fremkommer i VGs artikler er riktig ville Fagarbeideren AS ikke oppfylt disse kravene, påpeker han.

Hagelien sier de tar sterk avstand fra det som fremkommer i VGs artikler.

– Da vi ble oppmerksom på VG-oppslaget tok vi umiddelbart kontakt med virksomheten og bad om en skriftlig redegjørelse innen fredag klokken 14.00. Dette har vi ikke mottatt. Om ikke virksomheten allerede var konkurs, ville den blitt tvangsutmeldt i dag, påpeker Hagelien.

Byggeindustrien har foreløpig ikke oppnådd kontakt med daglig leder Jan Ove Sævareid i Fagarbeideren AS, men han har uttalt seg til VG.

– Jeg må bare beklage. Alt det som har skjedd, er forferdelig trist. Jeg visste ikke hvor ille det var fatt før i november, uttalte Sævareid etter rettsmøtet til VG.