Tore Fredriksen, administrerende direktør i Omsorgsbygg.Bjørn Kummeneje, prosjektleder i Bymiljøetaten.Bjørn Wang i Statens vegvesen.Kjersti Folvik, direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm.Fagsjef Christian Eriksen i Bellona.Christian Eriksen i Bellona (fra venstre), Bjørn Kummeneje i Bymiljøetaten, Kjersti Folvik i Aspelin Ramm, Tore Fredriksen i Omsorgsbygg og Bjørn Wang i Statens vegvesen.

- Mener vi kan sikre utslippsfrie byggeplasser

I Oslo skal både Norges første byggeprosjekt og Norges første anleggsprosjekt gjennomføres utslippsfritt. Fremdeles er det vanskelig å finne nok elektriske maskiner til å nå de utslippsfrie målene, men når kravene nå strømmer på, følger markedet etter.

– Om to til fire år blir dette standarden. Jeg mener vi kan sikre at vi får utslippsfrie byggeplasser i fremtiden, sa administrerende direktør Tore Fredriksen i Omsorgsbygg da han talte på miljøstiftelsen Bellonas frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser torsdag morgen.

Omsorgsbygg er i ferd med å starte opp sitt første utslippsfrie prosjekt, Solplassen barnehage, i Nordstrand-området i Oslo, men reguleringsspørsmål har forsinket oppstarten.

Fredriksen forteller at barnehager er en viktig testarena for det kommunale foretaket, og denne gangen er det 100 prosent utslippsfri byggeplass som skal testes.

– Det blir viktig å samarbeide med markedet her, samarbeide med andre byggherrer, med forskningsmiljøer og andre premissgivere, sa han.

Maskinene kommer

Fredriksen varslet også at miljø blir et større og stadig mer vesentlig tildelingskriterium for Omsorgsbygg og resten av Oslo kommune. 

– Direkte utslipp fra byggeplassen vil utgjøre halvparten av det totale tildelingskriteriet på miljø slik kravet ser ut i dag, sa han.

Til høsten starter også arbeidet på det første utslippsfrie anleggsprosjektet i landet. Det vil også bli det første i verden. Når Bymiljøetaten i Oslo rehabiliterer Oslo Vs gate, er målet at prosjektet er helt utslippsfritt i anleggsfasen. Prosjektleder Bjørn Kummeneje kunne fortelle at det ikke har vært enkelt å finne maskinene som skal bære det utslippsfrie pilotprosjektet.

– Vi har snakket med entreprenørene om hvilke maskiner de ville trenge for å gjennomføre prosjektet. Basert på dette har vi utarbeidet en ønskeliste over utslippsfrie maskiner, og konklusjonen var at mange av disse ikke eksisterte, sa Kummeneje.

Etter nye runder med entreprenører, med maskinleverandørene og med utleiebransjen, samt en tur til anleggsmaskinmessen Bauma i år, tror prosjektlederen utbyggingen kan gjennomføres, med tilgang på alle maskinene på listen i løpet av 2020.

Tar regningen

Bymiljøetaten har skrevet en konsesjonskontrakt med Sørby Utleie som gir dem tilgang på fem utslippsfrie maskiner som entreprenør på Olav Vs gate må bruke. Fordi flere problemstillinger med utslippsfri byggeplass er helt nye, har byggherre valgt å ta på seg strømregningen i prosjektet for å minske usikkerheten for entreprenørene.

– Vi må ta en viss risiko her, for dette har ingen gjort før. Vi vet omtrent hva maskinene trenger, men dette regnestykket blir gjort for første gang her, og dette er en bransje som har gått på diesel i alle år. Vi starter med tre kvartaler i Olav Vs gate og Klingenberggata øst. Piloten skal vise at det er mulig, og så får vi skalere etter hvert, sier han til Byggeindustrien.

Både tilbudet og interessen for elektriske maskiner på Bauma har vært med på å overbevise Kummeneje om at bransjen kan levere på de kommende kravene.

– Dette blir et kjempeskifte for maskinleverandørene, men jeg tror det lar seg gjøre. Og i Oslo, hvor det er god tilgang på strøm og anleggsprosjekter som ikke strekker seg over så store avstander, er det også fullt realistisk å gjennomføre utslippsfrie prosjekter, sier han.

Konkurransen om Olav Vs gate er allerede lagt ut på Doffin.

Strekker seg lengre

I tillegg til de to kommunale byggherrene Omsorgsbygg og Bymiljøetaten, kunne den private byggherren Aspelin Ramm og den statlige veiutbyggeren Statens vegvesen også dele noen av sine tanker rundt utslippsfrie byggeplasser. Selv om de ikke har samme programfestede ambisjoner som Oslo kommune, er fossilfri og utslippsfri bygging noe begge kommer til å satse mer på.

– Vi har allerede prøvd bonus og malus basert på klimagassutslipp i region Midt. Vi har også begynt å innføre miljødeklarasjoner i kontraktene våre, fortalte Bjørn Wang i Statens vegvesen.

Aspelin Ramms nye direktør for miljø og innovasjon Kjersti Folvik fortalte at den private byggherren allerede har erfart at fossilfrie prosjekter er noe de både kan og skal kreve fremover. Utslippsfrie prosjekter er nå det nye målet de skal strekke seg etter.

– Det blir enklere jo flere som blir med. Entreprenørene må vite at de faktisk får brukt maskinene som de kjøper inn, understreket hun.

Under frokostseminaret lanserte Bellona også sitt nye magasin om utslippsfrie byggeplasser «Med kraft skal landet bygges».