Konserndirektør i AF Anlegg, Arild Moe, og byggherredirektør i Statens vegvesen Bettina Sandvin under bransjedagen til Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR torsdag.

- Det er når man sparer én million kubikk med sprengt trasé at de store miljøgevinstene kommer

Konserndirektør for anlegg i AF, Arild Moe, vil ha kommunepolitikerne på banen for å hente ut større miljø- og klimagevinster i anleggsbransjen.

Klima- og miljø var ett av hovedtemaene da Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen inviterte til åpen bransjedag i Oslo torsdag.

AFs konserndirektør for anlegg, Arild Moe, var en av deltakerne i miljø- og klimadebatten under bransjedagen.

- Dersom du vil oppnå miljøgevinster, så kan du gjerne snakke om utslippsfrie maskiner og elektrifisering. Men dersom man i reguleringsfasen klarer å spare en million kubikk med sprengt trasé, eller unngår at man sitter igjen med et masseoverskudd som man må kjøre langt avsted med, så er det enorme kostnads- og miljøgevinster å hente, sier Arild Moe til Byggeindustrien. 

Under debatten la han ikke skjul på at han mener kommunepolitkerne må på banen dersom man skal oppnå større miljøgevinster i norske vei- og jernbaneutbygginger.

- Der sitter nok både vi og byggherrene i samme båt. Vi skulle ønske oss kommunestyrer rundt om i landet som var enda tettere på og som kunne samarbeide mer med oss på dette området. Den plattformen må bygges opp, mener Moe.

SVV: Vårt ansvar å synliggjøre gevinstene

Byggherredirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen er enig med Arild Moe og AF i at det er mye å hente av miljøgevinster i de tidlige fasene av et anleggsprosjekt.

– Dette er store og veldig kompliserte prosjekter der man må ivareta veldig mange interesser. Men det er vårt ansvar å være flinke til å syngliggjøre disse konsekvensene, når vi legger fram de planene som kommunestyrene skal vedta. Klarer vi det, er det kanskje lettere for lokaldemokratiet å ta gode beslutninger, sier Bettina Sandvin og legger til:

– Vi ser også i en del store prosjekter at det er større vilje til å drive statlig plan enn før, og det kan i noen tilfeller være en god idé.

Sandvin tror klima- og miljøspørsmål i reguleringsfasen  har fått for lite fokus frem til nå.

– Plan- og bygnignsloven er jo lagt opp slik at mange interesser skal ivaretas, og vi skal ta vare på helheten i store prosjekter. Men jeg tror vi må se litt på hva vi vektlegger. Kanskje har klima- og miljø blitt for lite vektlagt til nå, og der har vi som byggherre også interesse av å få med entreprenørene tidlig. Det gjør vi nå i Valdres, og vi har gjort det tildels i Helgeland. Vi tror det er en god ting, for da kan vi regulere i et område som passer til det driftsopplegget som den aktuelle entreprneøren har, sier Sandvin.

200 deltakere

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Rundt 200 deltakere fra hele anleggsbransjen deltok under bransjedagen, noe konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR er fornøyd med.

- Det er viktig å ha en bred dialog med bransjen, og det er viktig å ha et sted der vi ikke bare møter interesseorganisasjonene, men at vi får flest mulig samlet i samme rom slik at vi så langt det er mulig kan få en felles forståelse over bransjeutfodringer, sier Frimannslund.

Han sier de har lagt om formatet på den årlige bransjedagen i år nettopp for å styrke dialogen mellom aktørene i bransjen.

- Tidligere har vi listet opp en uendelig liste med detaljprosjekter fra scenen, men vi fant ut at det ikke var hensiktsmessig siden halvparten sovner når vi holder på med det. Så dette tror vi er et bra format, spesielt med tanke på den som vil kan stille spørsmål fra salen, sier Frimannslund.