Heidi Finstad

Innlegg: Byggenæringen tar klimaansvar - vi trenger en offensiv komunal- og moderniseringsminister som gjør det samme

Byggenæringen ønsker krevende bestillere for å få innovative og klimasmarte løsninger. Når sentrale næringsaktører er offensive og tar til orde for å bruke regelverket som virkemiddel for å redusere klimagassutslippene, er det bemerkelsesverdig at komunal- og moderniseringsministerenkaller dem passive.

Heidi Finstad

Adm. direktør i Treindustrien

Treindustrien støtter fullt ut initiativet fra Veidekke, Sweco, Rockwool, Aspelin Ramm og Protan som tar til orde for å bruke byggeforskriftene til å sette krav til klimagassutslipp fra hele livsløpet til bygg, fra produksjon til avhending.

En nylig rapport som Asplan Viak utarbeidet for BNL, fastslår at materialer står for en stor del av klimagassutslippene og må derfor være en del av løsningen.

Når Mæland peker på at TEK skal sette minimumskrav, er dette en snever tilnærming.

Byggereglene skal utover å sikre at byggene ikke raser sammen, gi oss bygg som er gode og leve i, og som står seg over tid. Bærekraft bør sees som en del av dette.

I Europa jobbes det offensivt med hvordan kravene til bærekraft i det europeiske regelverket, Byggevareforordningen, skal følges opp.

Det er bekymringsfullt at regjeringen med næringsministeren i spissen fraskriver seg ansvar. Offensiv bruk av byggeregelverket er et nødvendig virkemiddel for å nå klimamålene.

Mæland henviser til at vi trenger andre virkemidler for å utløse innovative løsninger i en ambisiøs næring. Hvilke virkemidler snakker hun da om, når hun samtidig slår fast at hun hverken vil ha pisk eller gulrot?

Det pågår nå en prosess med å utvikle TEK. Det er synd om næringsministeren kontant avviser et konstruktivt forslag fra næringslivet midt i prosessen, uten å se på mulighetene som dette kan gi.