Gausentangen i Holmestrand. Illustrasjon: MAP Arkitekter

M2 Entreprenør bygger for Pilares i Holmestrand

M2 Entreprenør har inngått kontrakt med Pilares Eiendom-eide Nærskildgate bolig om å rehabilitere og bygge om et over 100 år gammelt skolebygg til boliger i Holmestrand.

Det skriver entreprenøren i en pressemelding denne uken.

Boligprosjektet Gausetangen ligger midt i Holmestrand, og vil bestå av av 32 leiligheter når entreprenøren er ferdig.

Utgangspunktet er en 120 år gammel skolebygning, som M2 skal transformere til byleiligheter. Boligene består av to til fem rom store utsiktsleiligheter fra 36 til 131 kvadratmeter. Takhøyde i leilighetene er på omtrent tre og en halv meter.

Megleren melder også om god interesse for boligene, heter det i pressemeldingen.

Prosjektet vil gjennomføres som totalentreprise, og har en verdi på omtrent 67 millioner kroner før merverdiavgift. Byggingen starter på forsommeren 2020 med forventet ferdigstillelse i høsten 2021.

‒ Vi gleder oss over at Pilares har valgt oss til å bygge dette flotte prosjektet, kommenterer Morten Brusnes, Daglig Leder i M2 Entreprenør.