Fra venstre: fylkesdirektør Bjørn Lyngedal og seksjonsleder Øivind Høines i Vestland fylkeskommune og nestleder Inger Kristin Ulveseth og leder Per Chr Stoltz i styret i EBA Vestenfjelske.

- Læreplassgaranti gir forutsigbarhet

Vestland fylkeskommune og EBA Vestenfjelske har signert en samarbeidsavtale om læreplassgaranti i betongfaget.

Partene håper avtalen vil gi næringen sikrere og økt rekruttering og mer motiverte lærlinger.

Fylkesdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune sier at for fylkeskommunen blir det økt forutsigbarhet og dermed lettere å planlegge linjer.

– For læringene betyr garantert læreplass større forutsigbarhet, noe som gir bedre motivasjon, sier Lyngedal.

Alle bedrifter som er med i EBA Vestenfjelske eller Byggopp kan tilby læreplassgaranti. Opplæringsleder Jonny Heimark Olsen i Byggopp anslår at avtalen kan generere læreplassgarantier for mellom 70 og 80 lærlinger.

Avtalen gjelder fra 2. mars 2020 og i tre år fremover.

Elevene som skal ha læreplassgaranti må ha bestått alle fag og ha karakter 3 eller høyere i programfagene. De må også ha gjennomført yrkesfaglig fordypning og vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju mot slutten av vg2 og være aktiv søker til læreplass. De kan ha maksimalt 10 dager fravær medregnet timefraværet for hvert skoleår.

Avtalen ble signert av Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune, og Per Chr Stoltz og Inger Kristin Ulveseth for henholdsvis EBA Vestenfjelske og Byggopp.

Etter å ha høstet erfaringer med betongfaget kan det bli aktuelt med avtaler om læreplassgaranti i andre fag senere.