Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Anne-Beth JensenFoto: Anne-Beth JensenMarianne Borgen, ordfører i Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, la i dag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Smedstad skole og Karlsrud skole i Oslo. Foto: Krister SørbøGrunnsteinen ble heist opp og inn i det nye bygget, der den skal mures inne i gulvet rett innenfor hovedinngangen i første etasje. Foto: Krister Sørbø.Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, ønsket velkommen. Foto: Krister Sørbø.Marianne Borgen og Eli Grimsby. Foto: Anne-Beth JensenEli Grimsby Foto: Anne-Beth JensenArkitektene for Deichmanske; f.v. Einar Hagem og Svein Lund. Foto: Anne-Beth JensenLars Saabye Christensen. Foto: Anne-Beth Jensen

La ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek

Oslos ordfører og byrådsleder Raymond Johansen la fredag ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Oslo. 

Grunnarbeidene er avsluttet, og råbygget til det som skal bli en ny møteplass og kunnskapsarena for hele byens befolkning er i ferd med å reise seg i Bjørvika. Det nye biblioteket er en av Oslo kommunes største kultursatsinger noensinne.

– Å komme inn i dette bygget blir en helt spesiell opplevelse. Her skal vi møtes til debatt, bryne meninger og fordype oss i noe som er viktig for oss. Vi skal dele opplevelser, måltider og bli inspirert. Og vi skal være alene, sammen med mange andre, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo i en pressemelding.

– Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ha et varmt og bankende hjerte for hele Oslo, for både innbyggerne og alle som kommer på besøk. Som en åpen, inkluderende og tilgjengelig arena der folk kan oppleve, skape og dele noe sammen, skal det nye hovedbiblioteket vise hva Oslo er og hvem vi ønsker å være, supplerer Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Skreddersøm fra første kubikkmeter betong
Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg har nådd en viktig milepæl i prosessen frem mot et nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Grunnarbeidene var ferdig høsten 2016. Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 peler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell. Nå er Nye Deichmanske hovedbibliotek for alvor i ferd med å reise seg over bakkenivå. Bygget har fått gulv både i kjeller, første og andre etasje og strekker seg nå 7-8 meter opp i høyden.

Når bygget står ferdig, vil det inneholde fem etasjer i tillegg til kjelleretasjen. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter. I første, tredje og femte etasje blir det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom. Fra hver av de tre hovedinngangene skjærer tre diagonale lyssjakter gjennom hele bygget, helt opptil og gjennom taket.

– Det nye hovedbiblioteket er et unikt og utfordrende byggeprosjekt, som stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring. Det er få rette vinkler og nesten ingenting som repeterer seg i dette byggeprosjektet. Dette har vært skreddersøm fra første kubikkmeter med betong, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Kraftsenter i Oslos biblioteknettverk
Carl Deichman testamenterte sin boksamling til Christiania by i 1780, og la dermed grunnlaget for det biblioteket vi har i dag. I tillegg til dagens hovedbibliotek på Hammersborg har Oslo kommune 14 filialer, fire kombinasjonsbibliotek på skoler, og et eget bibliotek for barn og unge på Tøyen. Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika har som mål å bli et nytt, fremtidsrettet kraftsenter i byens biblioteknettverk som skal nå nye brukergrupper gjennom ny teknologi og nye tilbud, særlig med fokus på barn og unge.

– Biblioteket er det mest brukte kulturtilbudet i Oslo, og har stor betydning for trivsel og trygghet. Kunnskap og kultur gir livskvalitet og livsglede, det gir innsikt og det skaper opplyste samtaler og dialog mellom mennesker. Mennesker som har innsikt, mestrer livet sitt bedre og mennesker som mestrer sitt eget liv er en forutsetning for en velfungerende by, sier Marianne Borgen.

Åpent for alle året rundt
Nye Deichmanske hovedbibliotek har som ambisjon å holde åpent alle årets dager og bli et fellesrom som alltid er tilgjengelig for alle i Oslo. Rundt 10 000 kvadratmeter står til disposisjon for publikum som blant annet får fri tilgang til lesesaler, studieceller, utstillinger, tidsmessig informasjonsteknologi, barneavdeling samt to store saler for debatter, film og konserter.

– Bøker har betydd enormt mye for meg helt fra jeg var barn og leste serien «Historien om» eller lånte bøker for å drømme om andre steder. Her og nå legger vi fundamentet for framtidas felleskap, med denne grunnsteinen fylt med gjenstander som barn og unge i Oslo har valgt ut, sier Raymond Johansen.