Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) er garantist og kausjonist for bruprosjekt i Trøndelag. Banken har tidligere signalisert intereresse for å investere i norsk infrastruktur. Foto: Eugene Hoshiko, AP, File

Kinas største bank ville investere i norsk infrastruktur - garanterer for kinesisk entreprenør i norsk veiprosjekt

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) var på norgesturné i sommer med investeringsplaner i bagasjen. Nå er den statseide investeringsbanken involvert i et norsk veiprosjekt – som garantistillere og kausjonister for Sichuan Road and Bridge Group på Beitstadsundbrua.

Kinesiske veibyggere i Norge

  • Sichuan Road and Bridge Group – som bygger Beitstadsundbrua i Trøndelag – inngikk den omstridte brukontrakten med Statens vegvesen region midt etter mye om og men på slutten av fjoråret.
  • Fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag ville først stenge kineserne ute fra anbudskonkurransen fordi de ikke var en del av EU, men innstillingen fra fylkesrådet ble senere reversert av fylkespolitikerne. Dermed fikk Sichuan Road & Bridge Group som var lavest med et anbud på 276,8 millioner kroner for jobben med å bygge brua.
  • Både PNC Norge og Skanska som kjempet med kineserne klaget inn avgjørelsen, fordi de mente kineserne ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, men klagene ble avvist.

Byggeindustrien kunne i høst fortelle om de to kinesiske storbankene Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) og China Development Bank (CDB) som var på norgesbesøk.

De to gigantbankene har i møter med norske myndigheter vist interesse for å investere betydelige beløp i norsk infrastruktur, energi og finans.

Begge de to investeringsbankene er også sentrale i investeringene av Kinas enorme samferdselssatsing som skal knytte Kina sammen med Europa – The Belt and Road Initiative (Den nye silkeveien).

Da Aftenposten skrev om de enorme silkeveiprosjektene i 2015, tok Kina sikte på å skape forbindelser mellom 65 land og 4,4 milliarder mennesker.

Byggeindustrien har tidligere fortalt om interne dokumenter og møtereferater fra Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge der ICBC signaliserer muligheter for å investere i norsk infrastruktur, energi og finans med et «gulv» på minimum 100 millioner dollar.

Er involvert

Nå viser nye dokumenter Byggeindustrien har fått innsyn fra Statens vegvesen at bankggiganten Industrial and Commercial Bank of China allerede fra desember i fjor har vært involvert i norsk veibygging - som garantistillere og kausjonister for en kinesisk entreprenør.

Bankdokumenter datert 19. desember 2017 som er sendt til Statens vegvesen i forbindelse med Beitstadsundbrua-prosjektet i Nord-Trøndelag, viser at det er nettopp Sichuan-avdelingen av ICBC som stiller med garantier for  Sichuan Road And Bridge Groups 276-millionerskontrakt i Norge.

Bjørnar Sverdrup-Thygeson i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn.

– ICBCs involvering er som man skulle forvente, de har opparbeidet seg en svært stor internasjonal portefølje, sier NUPI-forsker og Kina-ekspert Bjørnar Sverdrup-Thygeson til Byggeindsutrien.

Han tror Norge blir mer og mer attraktivt for kineserne i infrastruktur-sammenheng.

– Skandinavia har enn så lenge bare ligget i randsonen av de store silkeveiprosjektene, men spesielt med den nye oppmersomheten som nå har kommet rundt den «Nordlige Silkeveien» gjennom Arktis, så er det sannsynlig at Norge vil oppleve en høynet profil i forhold til The Belt and Road Initiative. Finland har allerede begynt å se mer aktivt på mulighetene som kinesisk kapital tilknyttet dette prosjektet kan skape, sier Sverdrup-Thygeson.

Milliongarantier

  • Bankdokumentene Byggeindustrien har fått innsyn i viser at ICBC stiller med sikkerhet på 27.684.090 kroner i henhold til kontrakten med Statens vegvesen Midt-Norge. Byggherren har stilt som krav at entreprenøren skal stille med betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser med 10 prosent av kontraktssummen.
  • ICBC har også satt inn forskudd på sperret konto – en såkalt selvskyldnerkausjon – på 10 prosent av kontraktsbeløpet (27.684.090 kroner eks moms). Statens vegvesen opplyser til Byggeindustrien at kausjonen er knyttet til muligheten til å kreve utbetaling av forskudd. Forskuddet skal ifølge kontrakten med SRBG tilbakebetales til entreprenør med 10 prosent av utført arbeid på avdragsnota.

Standard tekst og krav

Prosjektleder for fv.17-720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, opplyser til Byggeindustrien at banker, forsikringsselskap eller andre kredittinstitusjoner alltid stiller med garantier i norske veiprosjekter.

– Dette er standard tekst og krav i alle kontrakter hvor Statens vegvesen er byggherre, sier Brønstad til Byggeindustrien.

Vakte oppsikt

Men det er ikke standard at det er kinesiske veibyggere og banker som er inne på norske prosjekter.

Det vakte oppsikt både i entreprenørbransjen og i det politiske miljøet da Byggeindustrien i fjor høst fortalte om en annen kinesisk storentreprenøren, China Communications Construction Company, som siktet seg inn på det norske markedet.

De var med Statens vegvesen på en todagers rundreise på flere norske anlegg.

Den gangen forsøkte statseide China Communications Construction Company å få til møter med regjeringen og norske myndigheter sammen med nettopp investeringsbanken ICBC.

Investeringsbanken ble beskrevet av entreprenøren som nære samarbeidspartnere.

- Høflighetsvisitt

Overfor Byggeindustrien avviste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i høst for at han visste om CCCCs norgesbesøk eller ønsker om et fellesmøte med ICBC, men statsråden bekreftet at han møtte ICBC i begynnelsen av juni og karakteriserte det som en høflighetsvisitt.

Ifølge Ketil Solvik-Olsen var en presentasjon av det kinesiske selskapet på agendaen, samt «en kort introduksjon fra meg om vår Nasjonale transportplan».

Byggeindustrien har stilt flere spørsmål til samferdselsministeren om ICBCs rolle i Norge og spurt om hvordan ministeren stiller seg til kinesiske vei- og OPS-investeringer i Norge, men Ketil Solvik-Olsen ønsker ikke å delta i «spekulasjoner».

– Jeg registrerer at du og Bygg.no er veldig opptatt av kinesere. Jeg er mest opptatt av de norske entreprenørene. I motsetning til min forgjenger reiser jeg ikke utenlands for å rekruttere entreprenører til Norge. Jeg gleder meg over at norske entreprenører vinner de aller fleste oppdrag, ofte i sterk konkurranse mot internasjonale aktører. Det viser at de norske entreprenørene er dyktige og takler konkurranse. Noe spekulasjoner om kineserne ser jeg ingen grunn til å delta på, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.