Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Stilte spørsmål om Solvik-Olsens Kina-møte – slår seg ikke til ro med svaret

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har de siste dagene blitt pepret med spørsmål fra opposisjonen om regjeringens kinesiske bank- og entreprenørkontakt i sommer. Men Arbeiderpartiet slår seg ikke til ro med svarene han gir.

Kirsti Leirtrø, Arbeiderpartiet, Sør-Trøndelag

- Nei jeg slår meg ikke til ro med svaret, selv om jeg denne gangen fikk svar på det jeg spurte om. Jeg registrerer at vi har en statsråd som fortsatt er mer opptatt av å se tilbake på historien enn å komme med sine betraktninger rundt hvorfor jeg spør, sier stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) i en kommentar til Byggeindustrien.

Samtidig varsler hun at det kan bli aktuelt å stille regjeringen enda flere Kina-spørsmål:

- Det kan være betimelig å stille fiskeriministeren et spørsmål om han har vært i dialog med kinesiske myndigheter, og hva han legger bak sine uttalelser til Trønder-Avisa og Byggeindustrien.

Bankmøter

I sommer kunne Byggeindustrien avsløre at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte en av verdens største banker, den kinesiske investeringsbanken Industrial and Commercial Bank of China – til et møte om mulige investeringer i Norge. Energi, finans og infrastruktur pekte seg ut som aktuelle områder for kineserne.

Banken samarbeider ifølge dokumenter Byggeindustrien har fått innsyn i, tett med entreprenøren China Communications Construction Company (CCCC) som i sommer var i flere møter med Statens vegvesen. Entreprenøren har varslet at de vil satse i Norge.

Den statseide storbanken ICBC, som var i Norge i samme tidsrom som CCCC og en annen kinesisk investeringsbank, hadde i forkant av møtet med statsråden signalisert interesse for å investere med et «minimumsgulv på 100 millioner dollar».

Under norgesbesøket møtte banken blant annet DnB og Oljefondet, i tillegg til Ketil Solvik-Olsen.

Kineserne hadde også avtalt møte med fiskeriminister Per Sandberg, men dette ble avlyst av kineserne selv.

Aps Kirsti Leirtrø ville vite hvilken vurdering samferdselsministeren gjorde seg om investeringsbanken ICBCs ønsker om et møte og hva som gjorde at Solvik-Olsen takket ja å treffe dem.

Torsdag svarte Ketil Solvik-Olsen på Leirtrøs spørsmål:

- Bakgrunnen for møtet med ICBC var en møteforespørsel der ICBC opplyste at de ønsket overordnet informasjon om investering i infrastruktur. Ved henvendelser fra virksomheter som ønsker møte med Samferdselsdepartementet, forsøker vi generelt å være positive til dette. I dette tilfellet fant vi det riktig å innvilge et møte, gitt ICBCs eksplisitte oppgitte formål med møtet. Under møtet fikk statsråden en kort presentasjon av det kinesiske selskapet, og statsråden ga en kort introduksjon om Nasjonal Transportplan. Det var ingen gjennomgang av konkrete prosjekter. Møtet varte en drøy halv time og foregikk med tolk, og ble dermed ikke omfattende, skriver Solvik-Olsen i svaret.

Deretter gjentar han enda en gang at norske entreprenører siden 2014 har vunnet 91 prosent av kontraktsverdiene på vegnettet, mot 78,3 prosent i perioden mellom 2011-2013.

Sp: Underlig

Også Senterpartiets Geir Pollestad har stilt skriftlig spørsmål i Stortinget om regjeringens kinesiske kontakt.

Pollestad mener det er «underlig» at Solvik-Olsen ikke visste om at den kinesiske entreprenøren CCCC var på besøk hos Statens vegvesen i sommer, all den tid Samferdselsdepartementet sendte over et brev fra entreprenøren til Vegvesenet der CCCC ber om hjelpt tilå få i stand møter med norske veimyndigheter.

- Departementet får mange henvendelser fra entreprenører og andre som ønsker å møte deler av statsapparatet. I dette tilfellet fikk departementet en henvendelse angående E39-prosjektet fra en kinesisk entreprenør. Etter en faglig vurdering i departementet, ble henvendelsen videresendt til Statens vegvesen, svarer Solvik-Olsen.

Videre skriver statsråden:

- Vedrørende henvisningen til Kina, så minner jeg om at verken statsministeren eller næringsministeren hadde et eget møte med China Communications Construction Company Limited (CCCC) i Kina. De to hilste imidlertid på representanter for CCCC sitt datterselskap Shanghai Zhenhua Port Machinery (ZPMC) under en hyggelig mottakelse som avsluttet Norway-China Business Forum i Shanghai. Det var flere enn 400 deltakere på denne mottakelsen.

Solvik-Olsen forteller videre at næringsministeren i etterkant av besøket til Kina, mottok en henvendelse fra CCCC.

- I brevet til næringsministeren opplyste de at de hadde fulgt det norske veiprosjektet/kystveien E39, og ønsket å besøke Norge for å lære om prosjektet. NFD oversendte henvendelsen til Samferdselsdepartementet som riktig fagdepartement. CCCC ønsket i sin henvendelse å bli satt i kontakt med norske vegmyndigheter. Samferdselsdepartementet videresendte henvendelsen til Statens vegvesen, og ba dem undersøke muligheten for å legge til rette for dette. Statens vegvesen gjennomførte møte med CCCC, hvor det ble orientert om Statens vegvesen, veibygging i Norge, og besøk til E39-prosjektet. For øvrig tok CCCC selv direkte kontakt med Nye Veier AS, slik mange andre leverandører også gjør, skriver Solvik-Olsen.

Arnstad venter også på svar

Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet har også stilt spørsmål til samferdselsministeren om regjeringens kinesiske entreprenørkontakt, men svaret fra Solvik-Olsen er foreløpig ikke lagt ut.