Kina-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Foto: Christopher Olssøn

Kina-forsker: - Kan være starten på kinesisk investeringsboom

Kinesiske storbanker vil investere store summer i Norge. – Svært interessant at en så stor aktør som ICBC viser interesse, mener NUPI-forsker.

Byggeindustrien kunne fredag fortelle om to kinesiske storbanker som viser blant annet interesse for å investere i norsk infrastruktur, energi og finans.

Ifølge dokumenter Byggeindustrien har fått innsyn i fra Nærings- og fiskeridepartementet, skal den ene av bankene, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), i et møte med Innovasjon Norge i Beijing ha signalisert et «gulv» på investeringene på minimum 100 millioner dollar.

I sommer besøkte både ICBC og China Development Bank (CDB) Norge for å møte både regjeringen, Innovasjon Norge, DNB og Oljefondet.

Forsker: - Spennende

Kina-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), karakteriserer møtene med de kinesiske storbankene som svært interessante.

– Det er spennende å se hvordan det som har vært forventet over tid, nemlig at de kinesiske investeringene i Norge vil skyte fart med normaliseringen i det politiske forholdet, utspiller seg i praksis. Når en så stor aktør som ICBC, som er enorme på det globale planet, kommer til Norge, er det svært lovende med hensyn til videre investeringer her i landet, sier Sverdrup-Thygeson.

Boom

NUPI-forskeren sier de kinesiske investeringene i de store europeiske økonomiene har økt voldsomt de siste fem årene, mens Norden - og spesielt Norge - har hengt etter.

– Man har sett for seg at det skulle komme en boom i Norge etter normaliseringen av forholdet med Kina, og da det kom på plass før jul regnet man med at ting ville begynne å rulle. Dette kan være starten på det, sier Sverdrup-Thygeson.

– Er det udelt positivt for Norge?

– Da er vi inne på en bredere debatt. Investeringer fra utlandet kan i utgangspunktet være gunstige for et land. Men man må ha på plass et godt rammeverk som utnytter de utenlandske investeringene på en god måte. Vi ser de kinesiske investeringene i Europa, skaper stor debatt i EU for tiden. President Macron i Frankrike har blant annet vært blant kritikerne, sier Sverdrup-Thygeson.

Utfordringer med utenlandsinvesteringer

– Kineserne signaliserer blant annet interesse for infrastruktur og energisektoren. Dette er i utgangspunktet statlige områder i Norge, hvilke utfordringer kan det gi?

– Ulike og særegne politisk-økonomiske strukturer, som vi ser med blant annet OPS-prosjekter her i Norge, vil alltid være en utfordring for enhver utenlandsinvestering. Kineserne er nok først og fremst interessert i å se på hvilke muligheter som ligger her, så må de finne ut av de praktiske utfordringene etter hvert, sier Bjørnar Sverdrup-Thygeson.