Sotrasmbandet-konkurransen kommer trolig i gang i mars-april med prekvalifiseringsrunde. Kontraktstørrelsen blir trolig på 10 milliarder. Illustrasjon: Fjell kommune

Sotrasambandet: Vegvesenet starter 10-milliarderskonkurranse til våren

I mars-april starter Statens vegvesen prekvalifisering til OPS-konkurransen for Sotrasambandet. De regner med kontrakten blir på 10 milliarder kroner.

OPS

Offentlig–privat samarbeid (OPS) er en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier.

I Norge betyr OPS at staten over 20–30 år betaler private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde offentlige bygg eller veier.

De private aktørene påtar seg den økonomiske risikoen. Hittil er tre veiprosjekter i Norge finansiert gjennom OPS: Europavei 39 Øysand– Thamshavn, Europavei 39 Lyngdal– Flekkefjord og Europavei 18 Grimstad– Kristiansand.

Kilde: Wikipedia

Det sier leder for byggherreseksjonen i Statens vegvesen, Bettina Sandvin, til Byggeindustrien.

Tidligere i sommer ble det anslått at sambandet, som omfatter en strekning på rundt 9,5 kilometer fra Kolltveit i Fjell kommune til Storavatnet i Bergen kommune vil ha en prislapp på 9,5 milliarder.

Nå regner Vegvesenet med at selve byggingen vil koste 10 milliarder.

– Vi har ikke helt eksakte tall, men det er det landskapet den vil ligge. Det er ikke inkludert driften av strekningen, kun byggingen. Driften kommer i tillegg, sier Sandvin.

Internasjonal interesse

Hun regner med at interessen for prosjektet blir stor og at både nasjonale og internasjonale aktører ønsker å delta i konkurransen.

– Vi tror at alle OPS-ene våre er interessante i det internasjonale markedet. I Norge er det et ganske lite OPS-marked fra før, vi har kun gjennomført tre slike prosjekter tidligere og det begynner å bli noen år siden nå. I Europa er OPS etablert som et marked i større grad, men vi forventer også at det er kommer interesse fra Norge slik det har gjort på OPS-en på Elverum, sier Sandvin.

Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Statens vegvesen.

– Men er det i det hele tatt aktuelt for det norske leverandørmarkedet å konkurrere når vi snakker om summer på 10 milliarder?

– På en OPS er det litt annerledes enn de andre kontraktene vi har. I et OPS-prosjekt skriver vi kontrakt med et OPS-selskap som etableres spesielt for det prosjektet. Selskapet vil bestå av en konstellasjon av lånegivere og eiere, noe som gir en annen arbeidsform enn vi vanligvis har, understreker Sandvin.

Ifølge Sandvin starter Sotrasambandet-konkurransen i mars-april, og hun regner med at konkurransefasen kommer til å vare nesten ett år.

– Det blir først en stor prekvalifiseringsrunde og deretter ser vi for oss en lignende konkurranse hvor du først har en dialogfase om løsninger og etterpå får inn tilbud og går inn i en forhandlinger, sier Sandvin.

Samferdselsministeren møtte kineserne

Den statseide kinesiske storentreprenøren China Communacations Construction Company (CCCC) har allerede varslet interesse for Sotrasambandet som en inngangsport til det norske markedet.

Entreprenøren har vært i møter med norske myndigheter og blant annet vært på rundreise på Vestlandet sammen med Vegvesenet på flere anlegg.

Byggeindustrien har i tillegg fortalt om kinesiske som storbanker ønsker å investere store summer i norsk infrastruktur.

Som Byggeindustrien omtalte på sensommeren, har den kinesiske storbanken ICBC - som blant annet samarbeider tett med CCCC - allerede vært i flere møter i Norge, blant annet med samferdselminister Ketil Solvik-Olsen.

– Dersom et statseid selskap fra Kina er en av de som går inn og finansierer og drifter en norsk veistrekning, er det et problem?

– Det går ikke an å sette kineserne i en egen boks, men det trenger ikke være noe problem med utenlandske aktører på OPS. Det er en kontrakt som må overholdes og vi må sørge for å ha mekanismer i kontrakten, uansett hvilken nasjonalitet det er, for å holde aktørene i kontrakten og unngår en situasjon der man bygger og er tjent med å la det være med resten, sier Bettina Sandvin.